VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)

Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) gaat het om een grote hoeveelheid landelijke bedrijfsruimte die leeg komt te staan. De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Voormalige bedrijfsgebouwen komen dan leeg te staan. Hierdoor gaan velen op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Hoe weet u of uw oude schuren geschikt zijn als Vrijkomende Agrarische Bebouwing? Waarvoor kunt u de gebouwen dan gaan gebruiken (de zogenaamde nieuwe economische dragers)?

INHOUD VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)
Uw oude schuren kunt u gebruiken voor andere activiteiten. Vaak ligt het aan de locatie en het beleid van de gemeente welke nieuwe functies mogelijk zijn. The Citadel Company denkt graag met u mee en onderzoekt de mogelijkheden voor uw Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Hierbij kunt u denken aan nieuwe functies zoals:

 • zorgboerderij;
 • kamperen bij de boer (recreatieve doeleinden);
 • kantoor;
 • tandartsenpraktijk
 • winkel voor eigen producten;
 • kinderopvang.

VOORWAARDEN VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)
Niet ieder erf komt in aanmerking voor een VAB regeling. Hiervoor heeft elke provincie zijn eigen VAB-beleid. Wel is één van de belangrijkste regels dat de nieuwe activiteit moet bijdragen aan een levendig platteland. Daarnaast moet de nieuwe activiteit eventuele nieuwe landbouwactiviteiten in de omgeving niet belemmeren. Nieuwe functies kunnen worden toegelaten, afhankelijk van een aantal zaken, zoals: Dee situering in het landschap, bijdrage aan het behoud dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De aanwezige natuur en landschapswaarden. De ligging ten opzichte van een woonkern.

STAPPEN VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot hergebruik van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met uiteindelijk een VAB-regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een VAB- traject zijn:

 • Allereerst een quickscan om de slagingskans van de regeling te bepalen;
 • Opstellen principeverzoek;
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging;
 • Een financiële onderbouwing van de VAB-regeling;
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van de VAB-regeling;
 • De contacten met de gemeente;
 • Haalbaarheidsonderzoek van de locatie;
 • Ten slotte een inrichtingsplan.

CONTACT
Weten of uw plannen haalbaar zijn en of u gebruik kunt maken van de VAB-regeling? Maak dan gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u in het gehele proces begeleiden.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.
ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN:

VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)

The Citadel Company_Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) gaat het om een grote hoeveelheid landelijke bedrijfsruimte die leeg komt te staan. De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Voormalige bedrijfsgebouwen komen dan leeg te staan. Hierdoor gaan velen op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Hoe weet u of uw oude schuren geschikt zijn als Vrijkomende Agrarische Bebouwing? Waarvoor kunt u de gebouwen dan gaan gebruiken (de zogenaamde nieuwe economische dragers)?

INHOUD VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)
Uw oude schuren kunt u gebruiken voor andere activiteiten. Vaak ligt het aan de locatie en het beleid van de gemeente welke nieuwe functies mogelijk zijn. The Citadel Company denkt graag met u mee en onderzoekt de mogelijkheden voor uw Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Hierbij kunt u denken aan nieuwe functies zoals:

 • zorgboerderij;
 • kamperen bij de boer (recreatieve doeleinden);
 • kantoor;
 • tandartsenpraktijk
 • winkel voor eigen producten;
 • kinderopvang.

VOORWAARDEN VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)
Niet ieder erf komt in aanmerking voor een VAB regeling. Hiervoor heeft elke provincie zijn eigen VAB-beleid. Wel is één van de belangrijkste regels dat de nieuwe activiteit moet bijdragen aan een levendig platteland. Daarnaast moet de nieuwe activiteit eventuele nieuwe landbouwactiviteiten in de omgeving niet belemmeren. Nieuwe functies kunnen worden toegelaten, afhankelijk van een aantal zaken, zoals: Dee situering in het landschap, bijdrage aan het behoud dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De aanwezige natuur en landschapswaarden. De ligging ten opzichte van een woonkern.

STAPPEN VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot hergebruik van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met uiteindelijk een VAB-regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een VAB- traject zijn:

 • Allereerst een quickscan om de slagingskans van de regeling te bepalen;
 • Opstellen principeverzoek;
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging;
 • Een financiële onderbouwing van de VAB-regeling;
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van de VAB-regeling;
 • De contacten met de gemeente;
 • Haalbaarheidsonderzoek van de locatie;
 • Ten slotte een inrichtingsplan.

CONTACT
Weten of uw plannen haalbaar zijn en of u gebruik kunt maken van de VAB-regeling? Maak dan gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u in het gehele proces begeleiden.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.
ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN: