KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)

Het landelijk gebied verandert. Veel agrarische bedrijven zullen verdwijnen. Volgens een berekening van Alterra stoppen tot 2030 naar verwachting 16.000 tot 24.000 agrarische bedrijven in Nederland. Dit zijn enorme aantallen. Hierdoor komt 24 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen en 8 miljoen m2 aan gebouw met woonfunctie vrij. Men is bang voor een enorme leegstand op het platteland.Een deel van de gebouwen zal een nieuwe functie krijgen. Maar dan nog verwachten de onderzoekers dat de helft van de gebouwen leeg blijft staan. Om deze leegstand en verpaupering tegen te gaan en de kwaliteit van het landelijk gebied op niveau te houden heeft de overheid een overkoepelende regeling bedacht, te weten KwaliteitsImpuls Groene Omgeving (KGO).

WAT IS KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)?
KGO is de afkorting voor KwaliteitsImpuls Groene Omgeving. De provincie vraagt als tegenprestatie voor het realiseren van uw plannen u te investeren in de kwaliteit van de omgeving, een zogenaamde kwaliteitsprestatie. KwaliteitsImpuls Groene Omgeving (KGO) is een overkoepelende regeling. Onder deze regeling vallen verschillende regelingen zoals:

 • rood voor groen regeling (RvG);
 • Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB);
 • Schuur voor Schuur Regeling (SvS);
 • Rood voor Rood Regeling (RvR).

WELKE CRITERIA KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO) ZIJN ER?
Eigenlijk wordt gezocht naar een balans tussen een drietal criteria:

 • Is de ontwikkeling passend bij het karakter van het gebied?
 • Wat is de grootte en de impact van de plannen op de omgeving?
 • Wat is het belang (maatschappelijk en/of eigen) van de plannen?

Daarnaast is het van belang dat de ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties met elkaar in balans zijn.

CONTACT OVER KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)
Beschikt u over één of meerdere (voormalige agrarische) gebouwen? Er zijn verschillende mogelijkheden om (oude) gebouwen voor andere functies te gebruiken of om deze te slopen.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.
ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN:

KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)

The Citadel Company_KwaliteitsImpuls Groene Omgeving (KGO)

Het landelijk gebied verandert. Veel agrarische bedrijven zullen verdwijnen. Volgens een berekening van Alterra stoppen tot 2030 naar verwachting 16.000 tot 24.000 agrarische bedrijven in Nederland. Dit zijn enorme aantallen. Hierdoor komt 24 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen en 8 miljoen m2 aan gebouw met woonfunctie vrij. Men is bang voor een enorme leegstand op het platteland.Een deel van de gebouwen zal een nieuwe functie krijgen. Maar dan nog verwachten de onderzoekers dat de helft van de gebouwen leeg blijft staan. Om deze leegstand en verpaupering tegen te gaan en de kwaliteit van het landelijk gebied op niveau te houden heeft de overheid een overkoepelende regeling bedacht, te weten KwaliteitsImpuls Groene Omgeving (KGO).

WAT IS KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)?
KGO is de afkorting voor KwaliteitsImpuls Groene Omgeving. De provincie vraagt als tegenprestatie voor het realiseren van uw plannen u te investeren in de kwaliteit van de omgeving, een zogenaamde kwaliteitsprestatie. KwaliteitsImpuls Groene Omgeving (KGO) is een overkoepelende regeling. Onder deze regeling vallen verschillende regelingen zoals:

 • rood voor groen regeling (RvG);
 • Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB);
 • Schuur voor Schuur Regeling (SvS);
 • Rood voor Rood Regeling (RvR).

WELKE CRITERIA KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO) ZIJN ER?
Eigenlijk wordt gezocht naar een balans tussen een drietal criteria:

 • Is de ontwikkeling passend bij het karakter van het gebied?
 • Wat is de grootte en de impact van de plannen op de omgeving?
 • Wat is het belang (maatschappelijk en/of eigen) van de plannen?

Daarnaast is het van belang dat de ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties met elkaar in balans zijn.

CONTACT OVER KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)
Beschikt u over één of meerdere (voormalige agrarische) gebouwen? Er zijn verschillende mogelijkheden om (oude) gebouwen voor andere functies te gebruiken of om deze te slopen.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.
ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN: