KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)

KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)
Het landelijke gebied is aan het veranderen. Veel agrarische bedrijven zullen in de toekomst verdwijnen. De overheid is bang voor een enorme leegstand op het platteland. Een deel van de gebouwen zal een nieuwe functie moeten krijgen. Maar dan nog wordt verwacht dat de helft van de gebouwen leeg blijft staan. Om deze leegstand en verpaupering tegen te gaan en de kwaliteit van het landelijk gebied op niveau te houden heeft de overheid een overkoepelende regeling bedacht: Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

KGO
KGO is de afkorting voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. De provincie vraagt als tegenprestatie voor het realiseren van uw plannen te investeren in de kwaliteit van de omgeving. Een zogenaamde kwaliteitsprestatie. KGO is zoals eerder gezegd een overkoepelende regeling. Onder deze regeling vallen verschillende regelingen zoals:

 • Rood voor groen regeling (RvG);
 • Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB);
 • Schuur voor Schuur Regeling (SvS);
 • Rood voor Rood Regeling (RvR).

CRITERIA KGO
In de basis wordt er gezocht naar een balans tussen een drietal criteria:

 • Is de ontwikkeling passend bij het karakter van het gebied?
 • Wat is de grootte en de impact van de plannen op de omgeving?
 • Wat is het belang (maatschappelijk en/of eigen) van de plannen?

Daarnaast is het van belang dat de ontwikkelingsruimte en de kwaliteitsprestaties met elkaar in balans zijn. Beschikt u over één of meerdere (voormalige) agrarische gebouwen? Er zijn verschillende mogelijkheden om (oude) gebouwen voor andere functies te gebruiken of om deze te slopen.

Meer weten over de mogelijkheden en de verschillende regelingen? The Citadel Company denkt graag met u mee!

ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN:

KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)

The Citadel Company_KwaliteitsImpuls Groene Omgeving (KGO)

KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING (KGO)
Het landelijke gebied is aan het veranderen. Veel agrarische bedrijven zullen in de toekomst verdwijnen. De overheid is bang voor een enorme leegstand op het platteland. Een deel van de gebouwen zal een nieuwe functie moeten krijgen. Maar dan nog wordt verwacht dat de helft van de gebouwen leeg blijft staan. Om deze leegstand en verpaupering tegen te gaan en de kwaliteit van het landelijk gebied op niveau te houden heeft de overheid een overkoepelende regeling bedacht: Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

KGO
KGO is de afkorting voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. De provincie vraagt als tegenprestatie voor het realiseren van uw plannen te investeren in de kwaliteit van de omgeving. Een zogenaamde kwaliteitsprestatie. KGO is zoals eerder gezegd een overkoepelende regeling. Onder deze regeling vallen verschillende regelingen zoals:

 • Rood voor groen regeling (RvG);
 • Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB);
 • Schuur voor Schuur Regeling (SvS);
 • Rood voor Rood Regeling (RvR).

CRITERIA KGO
In de basis wordt er gezocht naar een balans tussen een drietal criteria:

 • Is de ontwikkeling passend bij het karakter van het gebied?
 • Wat is de grootte en de impact van de plannen op de omgeving?
 • Wat is het belang (maatschappelijk en/of eigen) van de plannen?

Daarnaast is het van belang dat de ontwikkelingsruimte en de kwaliteitsprestaties met elkaar in balans zijn. Beschikt u over één of meerdere (voormalige) agrarische gebouwen? Er zijn verschillende mogelijkheden om (oude) gebouwen voor andere functies te gebruiken of om deze te slopen.

Meer weten over de mogelijkheden en de verschillende regelingen? The Citadel Company denkt graag met u mee!

ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN: