PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Dit privacy statement geldt voor The Citadel Company en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

The Citadel Company kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Citadel Company, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Citadel Company verstrekt. The Citadel Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

The Citadel Company kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres – IP-adres – status.

Waarom The Citadel Company gegevens nodig heeft
The Citadel Company verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Citadel Company uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang The Citadel Company gegevens bewaart
The Citadel Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Geeft u uw gegevens door omdat u graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen? Dan bewaren wij uw gegevens tot het moment van uitschrijving.

Delen met anderen
The Citadel Company verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. The Citadel Company deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Citadel Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Citadel Company uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van The Citadel Company worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. The Citadel Company maakt hierbij gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Citadel Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze link.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies of javascript, door een website en/of door derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden.
2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren en te verbeteren.
3. Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke bedrijven de website bezocht hebben en welke (indien van toepassing) zoekopdracht daarbij is gebruikt.
4. Voor advertenties: om advertenties te kunnen tonen.
5. Voor sociale media: om de inhoud van deze website te delen via sociale media kanalen

Google Analytics
The Citadel Company maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Citadel Company bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan The Citadel Company te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Citadel Company heeft hier geen invloed op. The Citadel Company heeft Google geen toestemming gegeven om via The Citadel Company verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thecitadelcompany.nl. The Citadel Company zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thecitadelcompany.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiligen
The Citadel Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Citadel Company maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Meer informatie of klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Citadel Company verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Citadel Company op via info@thecitadelcompany.com Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Dit privacy statement geldt voor The Citadel Company en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

The Citadel Company kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Citadel Company, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Citadel Company verstrekt. The Citadel Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

The Citadel Company kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres – IP-adres – status.

Waarom The Citadel Company gegevens nodig heeft
The Citadel Company verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Citadel Company uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang The Citadel Company gegevens bewaart
The Citadel Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Geeft u uw gegevens door omdat u graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen? Dan bewaren wij uw gegevens tot het moment van uitschrijving.

Delen met anderen
The Citadel Company verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. The Citadel Company deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Citadel Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Citadel Company uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van The Citadel Company worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. The Citadel Company maakt hierbij gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Citadel Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze link.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies of javascript, door een website en/of door derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden.
2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren en te verbeteren.
3. Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke bedrijven de website bezocht hebben en welke (indien van toepassing) zoekopdracht daarbij is gebruikt.
4. Voor advertenties: om advertenties te kunnen tonen.
5. Voor sociale media: om de inhoud van deze website te delen via sociale media kanalen

Google Analytics
The Citadel Company maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Citadel Company bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan The Citadel Company te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Citadel Company heeft hier geen invloed op. The Citadel Company heeft Google geen toestemming gegeven om via The Citadel Company verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thecitadelcompany.nl. The Citadel Company zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thecitadelcompany.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiligen
The Citadel Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Citadel Company maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Meer informatie of klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Citadel Company verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Citadel Company op via info@thecitadelcompany.com Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.