ZORG

Onze visie op zorg

In ieder ontwerpproces, zeker in een zorgopgave, zoeken wij naar een synthese tussen de mens en de functionele-, sociaal- en economische randvoorwaarden. De overgang van de thuissituatie naar een instelling grijpt diep in op iemands leven. Wij streven ernaar om een gebouw van groot tot klein zodanig in te richten, dat bewoners zich er opnieuw thuis kunnen voelen.

Bewoners en gebruikers in zorginstellingen zijn door één of meerdere lichamelijke of geestelijke functiestoornissen afhankelijker van hun gebouwde omgeving. Daarom stellen wij hoge c.q. andere eisen aan de belevingskwaliteit en de sfeer van het gebouw. Ieder mens heeft zijn eigen specifiek verleden, leefpatronen en gewoonten. Het gevoel van eigenwaarde en respect neemt toe indien men zich veilig en zelfstandig door het gebouw kan verplaatsen. Voor zowel de gebruikers als het verzorgend personeel zijn specifieke ergonomische en functionele eisen qua vormgeving van het interieur van groot belang.

Een veilige omgeving

Het scheppen van een heldere, herkenbare vormgeving en structurering van de ruimten, draagt bij aan dit gevoel van sociale veiligheid. Wij gebruiken onze architectonische middelen kleur, licht en materiaalgebruik om de sensorische kwaliteit van de omgeving vorm te geven. Zintuigelijke beperkingen als gezichts- en gehoorvermogen, evenwichtsstoornissen of dementie stellen specifieke eisen aan de tactiele vormgeving, natuurbeleving, verlichting en akoestiek van vloer, wand en plafonds (healing environment).

Naast deze fysieke vormgeving integreren wij installatietechnische aspecten als klimaatbeheersing, koeling, en domotica vroegtijdig in het ontwerp. En ook het realiseren van een hoogwaardige energiebesparende schil en eigen energieopwekking is inmiddels essentieel voor het borgen van goede zorg en een duurzaam gebouw. De afgelopen jaren hebben we al verschillende gasloze zorgcomplexen gerealiseerd. De te maken ontwerpkeuzen en investeringskosten koppelen wij in elke fase aan jaarlijkse onderhouds- c.q. exploitatiekosten en de toekomstbestendigheid van het vastgoed.

Benieuwd wat wij voor uw zorginstelling kunnen betekenen? Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in.

INSPIRATIE OPDOEN

Benieuwd wat wij voor uw zorginstelling kunnen betekenen? Of kunt om een andere reden wel wat inspiratie gebruiken? Onze innovatieve architecten denken graag met u mee, zodat we samen tot het resultaat van uw dromen komen. Krijg alvast een voorproefje van de mogelijkheden en vraag hier ons inspiratieboek aan!

Inspiratieboek_the Citadel Company

INSPIRATIE OPDOEN

Benieuwd wat wij voor uw zorginstelling kunnen betekenen? Of kunt om een andere reden wel wat inspiratie gebruiken? Onze innovatieve architecten denken graag met u mee, zodat we samen tot het resultaat van uw dromen komen. Krijg alvast een voorproefje van de mogelijkheden en vraag hier ons inspiratieboek aan!