GEBIEDS-

ONTWIKKELING

GEBIEDSONTWIKKELING

Leefbare omgevingen

Gebiedsontwikkeling is een cruciaal aspect van stadsplanning en het creëren van leefbare omgevingen. Voordat een gebied kan worden ontwikkeld, is het belangrijk om de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen te begrijpen.

Als full service architectenbureau spelen wij een essentiële rol in dit proces door onze expertises binnen het vakgebied landschap en stedenbouw. Wij voegen maatschappelijke en esthetische waarde toe aan het creëren van duurzame en functionele gemeenschappen.

Vrij Werkeren Zwolle

Haalbaarheidsfase

De haalbaarheidsfase is de meest intensieve fase van gebiedsontwikkeling. Diensten waar wij een expertise in hebben en hier onder vallen zijn; bestemmingsplan, milieuonderzoek, aanvullende onderzoeken.

Realisatie- en beheerfase

Deze fase is gericht op de uitvoering van de landschappelijke en stedenbouwkundige ontwerpen vastgesteld tijdens de haalbaarheidsfase. Denk hierbij aan het in stand houden en onderhouden van de ontwikkeling. Het begin van deze fase start vaak met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Modellenstudie Driepuntsbrug Lemelerveld

Drie fases

Bij The Citadel Company verdelen wij gebiedsontwikkeling onder in drie verschillende fases:

  • 1. Initiatieffase
  • 2. Haalbaarheidsfase
  • 3. Realisatie- en beheerfase

De initiatieffase

De initiatieffase heeft als doel om te onderzoeken of de gebiedsontwikkeling daadwerkelijke waarde heeft en of er betere alternatieven zijn. De ontwikkeling wordt hierbij in hoofdlijnen (globaal) in beeld gebracht.

Haalbaarheidsfase

De haalbaarheidsfase is de meest intensieve fase van gebiedsontwikkeling. Diensten waar wij een expertise in hebben en hier onder vallen zijn; bestemmingsplan, milieuonderzoek, aanvullende onderzoeken.

Realisatie- en beheerfase

Deze fase is gericht op de uitvoering van de landschappelijke en stedenbouwkundige ontwerpen vastgesteld tijdens de haalbaarheidsfase. Denk hierbij aan het in stand houden en onderhouden van de ontwikkeling. Het begin van deze fase start vaak met de aanvraag van de omgevingsvergunning.