ROOD VOOR ROOD REGELING (RvR)

ROOD VOOR ROOD REGELING
De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Velen gaan op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Gebruik maken van een ‘Rood voor Rood’ regeling kan dan uitkomst bieden! Maar wat houdt deze regeling en aan welke voorwaarden moet u precies voldoen? The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap.

INHOUD
De term ‘Rood voor Rood’ (RvR) komt oorspronkelijk van de kleur dakpan. ‘Rood’ staat voor de rode dakpan van het gebouw dat gesloopt wordt en ‘Rood’ staat voor de rode dakpan op het nieuwe gebouw dat er voor in de plaats komt. Echter is de term meer bedoeld als voorbeeld: er is vaak geen eis aan de nieuwe soort dakbedekking.

De Rood voor Rood regeling heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied te verbeteren. Dit doel is onder andere te realiseren door de sloop van stallen en schuren die het landelijk gebied ontsieren. Deze maken dan plaats voor nieuwe woningen die wel in het landschap passen. De regeling gaat uit van een minimum oppervlakte van 850m2, waarvoor ten compensatie en nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

VOORWAARDEN
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot het definitief slopen van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap. Onderdelen van onze begeleiding in een Rood voor Rood traject zijn:

 • Een scan van de slagingskans van de regeling.
 • Het opstellen van het principeverzoek.
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging.
 • Een financiële onderbouwing voor de RvR regeling.
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van een RvR regeling.
 • De contacten met de desbetreffende gemeente.
 • Haalbaarheidsonderzoek van de bouwlocatie.
 • En het opstellen van een inrichtingsplan

CONTACT
Als u wilt weten of uw plannen haalbaar zijn, maak dan gebruik van onze kennis van dit proces. The Citadel Company begeleidt u in het totale traject. Vanaf het allereerste contact met de gemeente, het principeverzoek en bestemmingswijzing tot en met het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw!

ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN:

ROOD VOOR ROOD REGELING (RvR)

The Citadel Company_Rood voor Rood (RvR)

ROOD VOOR ROOD REGELING
De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Velen gaan op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Gebruik maken van een ‘Rood voor Rood’ regeling kan dan uitkomst bieden! Maar wat houdt deze regeling en aan welke voorwaarden moet u precies voldoen? The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap.

INHOUD
De term ‘Rood voor Rood’ (RvR) komt oorspronkelijk van de kleur dakpan. ‘Rood’ staat voor de rode dakpan van het gebouw dat gesloopt wordt en ‘Rood’ staat voor de rode dakpan op het nieuwe gebouw dat er voor in de plaats komt. Echter is de term meer bedoeld als voorbeeld: er is vaak geen eis aan de nieuwe soort dakbedekking. De Rood voor Rood regeling heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied te verbeteren. Dit doel is onder andere te realiseren door de sloop van stallen en schuren die het landelijk gebied ontsieren. Deze maken dan plaats voor nieuwe woningen die wel in het landschap passen. De regeling gaat uit van een minimum oppervlakte van 850m2, waarvoor ten compensatie en nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

VOORWAARDEN
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot het definitief slopen van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap. Onderdelen van onze begeleiding in een Rood voor Rood traject zijn:

 • Een scan van de slagingskans van de regeling.
 • Het opstellen van het principeverzoek.
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging.
 • Een financiële onderbouwing voor de RvR regeling.
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van een RvR regeling.
 • De contacten met de desbetreffende gemeente.
 • Haalbaarheidsonderzoek van de bouwlocatie.
 • En het opstellen van een inrichtingsplan

CONTACT
Als u wilt weten of uw plannen haalbaar zijn, maak dan gebruik van onze kennis van dit proces. The Citadel Company begeleidt u in het totale traject. Vanaf het allereerste contact met de gemeente, het principeverzoek en bestemmingswijzing tot en met het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw!

ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN: