VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)

Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) gaat het om een grote hoeveelheid landelijke bedrijfsruimte die leeg komt te staan.

WAT IS VAB?
De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Voormalige bedrijfsgebouwen komen dan leeg te staan. Om deze reden gaan velen op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing te hergebruiken.

Hoe weet u of uw oude schuren geschikt zijn als vrijkomende agrarische bebouwing? En waarvoor kunt u de gebouwen dan gaan gebruiken? Wij helpen u met het beantwoorden van deze vragen.

INHOUD VAB
Uw oude schuren kunt u gebruiken voor andere activiteiten. Vaak ligt het dan aan de locatie en het beleid van de gemeente welke nieuwe functies mogelijk zijn. The Citadel Company denkt graag met u mee en onderzoekt de mogelijkheden voor uw VAB. Hierbij kunt u denken aan functies als:

 • Zorgboerderij
 • Recreatieve doeleinden
 • Kantoorruimten
 • Tandartsenpraktijk
 • Winkel voor eigen producten
 • Kinderopvang

VOORWAARDEN VAB
Niet ieder (boeren)erf komt in aanmerking voor een VAB regeling. Hiervoor heeft elke provincie zijn eigen VAB-beleid. Wel is één van de belangrijkste regels dat de nieuwe activiteit moet bijdragen aan een levendig platteland. Daarnaast moet de nieuwe activiteit eventuele nieuwe landbouwactiviteiten in de omgeving niet belemmeren. Nieuwe functies kunnen worden toegelaten, afhankelijk van een aantal zaken zoals: De situering in het landschap, de bijdrage aan het behoud dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de aanwezige natuur, de landschapswaarden en de ligging ten opzichte van een woonkern.

STAPPEN VAB
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot hergebruik van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met het uiteindelijk verkrijgen van een VAB-regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een VAB-traject zijn:

 • Een ‘quickscan’ om de slagingskans van de regeling te bepalen;
 • Het opstellen van een principeverzoek;
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging;
 • Een financiële onderbouwing van de VAB-regeling;
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van de VAB-regeling.
 • De contacten met de gemeente;
 • Een haalbaarheidsonderzoek van de locatie;
 • En tot slot een inrichtingsplan

CONTACT
Weten of uw plannen haalbaar zijn en of u gebruik kunt maken van de VAB-regeling? Maak dan gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u in het gehele proces begeleiden.

ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN:

VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING (VAB)

The Citadel Company_Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) gaat het om een grote hoeveelheid landelijke bedrijfsruimte die leeg komt te staan.

WAT IS VAB?
De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Voormalige bedrijfsgebouwen komen dan leeg te staan. Om deze reden gaan velen op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing te hergebruiken.

Hoe weet u of uw oude schuren geschikt zijn als vrijkomende agrarische bebouwing? En waarvoor kunt u de gebouwen dan gaan gebruiken? Wij helpen u met het beantwoorden van deze vragen.

INHOUD VAB
Uw oude schuren kunt u gebruiken voor andere activiteiten. Vaak ligt het dan aan de locatie en het beleid van de gemeente welke nieuwe functies mogelijk zijn. The Citadel Company denkt graag met u mee en onderzoekt de mogelijkheden voor uw VAB. Hierbij kunt u denken aan functies als:

 • Zorgboerderij
 • Recreatieve doeleinden
 • Kantoorruimten
 • Tandartsenpraktijk
 • Winkel voor eigen producten
 • Kinderopvang

VOORWAARDEN VAB
Niet ieder (boeren)erf komt in aanmerking voor een VAB regeling. Hiervoor heeft elke provincie zijn eigen VAB-beleid. Wel is één van de belangrijkste regels dat de nieuwe activiteit moet bijdragen aan een levendig platteland. Daarnaast moet de nieuwe activiteit eventuele nieuwe landbouwactiviteiten in de omgeving niet belemmeren. Nieuwe functies kunnen worden toegelaten, afhankelijk van een aantal zaken zoals: De situering in het landschap, de bijdrage aan het behoud dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de aanwezige natuur, de landschapswaarden en de ligging ten opzichte van een woonkern.

STAPPEN VAB
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot hergebruik van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met het uiteindelijk verkrijgen van een VAB-regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een VAB-traject zijn:

 • Een ‘quickscan’ om de slagingskans van de regeling te bepalen;
 • Het opstellen van een principeverzoek;
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging;
 • Een financiële onderbouwing van de VAB-regeling;
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van de VAB-regeling.
 • De contacten met de gemeente;
 • Een haalbaarheidsonderzoek van de locatie;
 • En tot slot een inrichtingsplan

CONTACT
Weten of uw plannen haalbaar zijn en of u gebruik kunt maken van de VAB-regeling? Maak dan gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u in het gehele proces begeleiden.