ROOD VOOR ROOD REGELING (RvR)

De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Ook komen voormalige bedrijfsgebouwen leeg te staan. Velen gaan op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Ook kijken zij naar maatregelen om de sloop te bevorderen. Gebruik maken van een rood voor rood regeling kan dan uitkomst bieden. Maar wat houdt deze regeling in en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

INHOUD ROOD VOOR ROOD
De term ‘Rood voor Rood’ (RvR) komt oorspronkelijk van de kleur dakpan. De huidige stallen met ‘dakpannen’ worden gesloopt in ruil voor nieuwe ‘dakpannen’ bij de nieuwbouw. Deze regeling heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. Dit doel is onder andere te realiseren door de sloop van stallen en schuren die het landschap ontsieren. Deze maken plaats voor nieuwe woningen die in het landschap passen. Hiervoor is het uitgangspunt het provinciale uitvoeringskader RvR. De regeling gaat uit van de sloop van een minimum oppervlakte van 850m2, waarvoor ter compensatie een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

VOORWAARDEN
Niet ieder erf komt in aanmerking voor de RvR regeling. Gemeenten hebben ieder een eigen beleid. Daarom moet vaak minimaal 850 vierkante meter aan (voormalige) bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Ook moet vaak binnen het voormalige bouwvlak een nieuwe woning gebouwd worden. Daarnaast moet de agrarische bestemming worden gewijzigd in een woonbestemming. Als resultaat kan een gemeente een extra woning toestaan onder het regime van de rood regeling.

STAPPEN RvR REGELING
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot het definitief slopen van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met uiteindelijk een positieve regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een Rood voor Rood traject zijn:

 • Allereerst een quickscan voor slagingskans van de regeling
 • Opstellen principeverzoek
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging.
 • Een financiële onderbouwing van de RvR regeling.
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van de RvR regeling.
 • De contacten met de gemeente.
 • Haalbaarheidsonderzoek van bouwlocatie (kosten/ruimte)
 • Ten slotte een inrichtingsplan

Contact
Misschien wilt u gebruik maken van een RvR regeling en weten of uw plannen haalbaar zijn? Maak dan gebruik van onze kennis van dit proces. Wij kunnen u begeleiden in het totale traject. Vanaf het allereerste contact met de gemeente, het principeverzoek en bestemmingswijziging tot en met het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.
ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN:

ROOD VOOR ROOD REGELING (RvR)

The Citadel Company_Rood voor Rood (RvR)

De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Ook komen voormalige bedrijfsgebouwen leeg te staan. Velen gaan op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Ook kijken zij naar maatregelen om de sloop te bevorderen. Gebruik maken van een rood voor rood regeling kan dan uitkomst bieden. Maar wat houdt deze regeling in en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

INHOUD ROOD VOOR ROOD
De term ‘Rood voor Rood’ (RvR) komt oorspronkelijk van de kleur dakpan. De huidige stallen met ‘dakpannen’ worden gesloopt in ruil voor nieuwe ‘dakpannen’ bij de nieuwbouw. Deze regeling heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. Dit doel is onder andere te realiseren door de sloop van stallen en schuren die het landschap ontsieren. Deze maken plaats voor nieuwe woningen die in het landschap passen. Hiervoor is het uitgangspunt het provinciale uitvoeringskader RvR. De regeling gaat uit van de sloop van een minimum oppervlakte van 850m2, waarvoor ter compensatie een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

VOORWAARDEN
Niet ieder erf komt in aanmerking voor de RvR regeling. Gemeenten hebben ieder een eigen beleid. Daarom moet vaak minimaal 850 vierkante meter aan (voormalige) bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Ook moet vaak binnen het voormalige bouwvlak een nieuwe woning gebouwd worden. Daarnaast moet de agrarische bestemming worden gewijzigd in een woonbestemming. Als resultaat kan een gemeente een extra woning toestaan onder het regime van de rood regeling.

STAPPEN RvR REGELING
Volgens een aantal vaste stappen komt u tot het definitief slopen van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met uiteindelijk een positieve regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een Rood voor Rood traject zijn:

 • Allereerst een quickscan voor slagingskans van de regeling
 • Opstellen principeverzoek
 • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging.
 • Een financiële onderbouwing van de RvR regeling.
 • Een fiscaal advies over de gevolgen van de RvR regeling.
 • De contacten met de gemeente.
 • Haalbaarheidsonderzoek van bouwlocatie (kosten/ruimte)
 • Ten slotte een inrichtingsplan

Contact
Misschien wilt u gebruik maken van een RvR regeling en weten of uw plannen haalbaar zijn? Maak dan gebruik van onze kennis van dit proces. Wij kunnen u begeleiden in het totale traject. Vanaf het allereerste contact met de gemeente, het principeverzoek en bestemmingswijziging tot en met het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw.

Meer weten over uw mogelijkheden en de verschillende regelingen? Wij denken graag met u mee.
ANDERE MOGELIJK INTERESSANTE REGELINGEN: