• Beeldkwaliteitsplan Balk, Dubbelstraat_Analyse
 • Beeldkwaliteitsplan Balk, Dubbelstraat_Randvoorwaarden
 • Beeldkwaliteitsplan Balk, Dubbelstraat_Essentiekaart
 • BEELDKWALITEITSPLAN DUBBELSTRAAT

 • LOCATIE: Balk, Dubbelstraat
  PERIODE: 2018-2020
  OPDRACHTGEVER: Junco B.V.
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Op een markante plek in Balk wordt op de overgang naar het historisch centrum een voormalige garagebedrijf  omgevormd tot ongeveer 20 appartementen. Niet alleen is de locatie bijzonder, ook wordt er in het dorp een nieuwe schaalsprong geïntroduceerd door de toevoeging van een extra bouwlaag. Dit vraagt om een zorgvuldig inpassing in het bestaande weefsel. Het bestaande Welstandbeleid was daarbij niet voldoende om kader te geven aan de ontwikkeling.  De gemeente Fryske Marren heeft daarom de ontwikkelaar van de locatie, Junco B.V., gevraagd om voor deze locatie een Beeldkwaliteitsplan op te laten stellen. The Citadel Company heeft de opdracht gekregen om het kader in samenwerking met beide partijen verder uit te werken en toetsingscriteria op te stellen waar de nieuwe ontwikkeling aan moet voldoen.

KADERSTELLEND MAAR NIET DICHTGETIMMERD

Het beeldkwaliteitsplan had bij dit project tot doel een kader te bieden voor nieuwe ontwikkelingen waarbij er enerzijds duidelijke criteria moesten zijn om te voorkomen dat het karakter van Balk aangetast werd. Anderzijds mocht het document niet te dicht getimmerd zijn, waardoor er geen enkele ruimte was voor eigen interpretatie.  Daarom is het document zo ingestoken dat de essentie van de locatie is vastgelegd in een aantal randvoorwaarden. Daarnaast is er een stedenbouwkundige verbeelding toegevoegd waarin duidelijk aangegeven is waar harde grenzen liggen en waar ruimte is om te spelen met elementen.

HOEKMARKERING ALS ENTREE

Het nieuwe gebouw vormt door zijn ligging op een kruispunt van wegen een prominente plek in het straatbeeld. Door zijn massa vormt hij een hoekmarkering/ oriëntatiepunt en gaat daarbij een spel aan met de andere accenten in het centrum. Naast deze hoekmarkering vormt het gebouw ook een nieuwe wand van het plein waardoor de ruimte minder weg loopt en de plek meer in zijn kracht komt te staan. De hoogste bebouwing moet in tweede positie worden geplaatst. Hierdoor is deze minder dominant in straatbeeld en wordt voorkomen dat het gebouw als het ware over het plein “heenvalt”. Door de ligging op een kruising ontstaan er twee “vleugels” met ieder hun eigen karakter. De vleugel aan de zijde van het centrum gaat een relatie aan met het historische lint waar een aaneenschakeling van losse panden voor een gevarieerde bebouwingswand zorgt die samen één geheel vormt. De vleugel aan de zijde van de woonwijk is de overgang naar een woonstraat met grondgebonden woningen. Hier zit de verbinding in het maken van een gevel die aansluit bij de sfeer van grondgebonden woningen. Het hoekelement vormt het scharnier van het bouwplan. Niet alleen is deze het markeringspunt van het plein. Ook komen hier beide werelden samen waarmee deze zich in beeld en massa onderscheid van de rest van het volume.

EIGENTIJDSE AANSLUITING

Het gevelbeeld aan de Dubbelstraat laat een duidelijk oplopende tijdslijn vanaf het centrum zien. De nieuwe ontwikkeling mag daarom eigentijds zijn en geen kopie van het verleden. Belangrijk daarbij is om in architectuur aansluiting te maken met de bestaande bebouwing. Hierin is een bepaalde ritmiek te herkennen van massa´s van beperkte afmeting die terug moet komen in het nieuwe gevelbeeld. Kenmerkend voor het straatbeeld is daarbij verticale oriëntatie van de afzonderlijke massa´s. Dit is eveneens sterk terug te lezen in de raamverdeling die als een grid over de massa´s heen is geprojecteerd. Bij de detaillering moet aansluiting worden gezocht met de historische panden. Dit vraagt om een bepaalde fijnheid en extra aandacht voor de uitwerking waarbij er met zorg gekeken moet worden naar de ritmiek van gevelopeningen van de nieuw te ontwikkelen massa. Materialisatie van de nieuwe bebouwing is passend in de omgeving en zal bestaan uit baksteen architectuur in aardse tinten

Inspiratiebrochure aanvragen

BEELDKWALITEITSPLAN DUBBELSTRAAT BALK

Beeldkwaliteitsplan Balk, Dubbelstraat_Analyse
 • LOCATIE: Balk, Dubbelstraat

 • PERIODE: 2018-2020

 • THEMA: Stedenbouw

 • OPDRACHTGEVER: Junco B.V.

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Op een markante plek in Balk wordt op de overgang naar het historisch centrum een voormalige garagebedrijf  omgevormd tot ongeveer 20 appartementen. Niet alleen is de locatie bijzonder, ook wordt er in het dorp een nieuwe schaalsprong geïntroduceerd door de toevoeging van een extra bouwlaag. Dit vraagt om een zorgvuldig inpassing in het bestaande weefsel. Het bestaande Welstandbeleid was daarbij niet voldoende om kader te geven aan de ontwikkeling.  De gemeente Fryske Marren heeft daarom de ontwikkelaar van de locatie, Junco B.V., gevraagd om voor deze locatie een Beeldkwaliteitsplan op te laten stellen. The Citadel Company heeft de opdracht gekregen om het kader in samenwerking met beide partijen verder uit te werken en toetsingscriteria op te stellen waar de nieuwe ontwikkeling aan moet voldoen.

KADERSTELLEND MAAR NIET DICHTGETIMMERD

Het beeldkwaliteitsplan had bij dit project tot doel een kader te bieden voor nieuwe ontwikkelingen waarbij er enerzijds duidelijke criteria moesten zijn om te voorkomen dat het karakter van Balk aangetast werd. Anderzijds mocht het document niet te dicht getimmerd zijn, waardoor er geen enkele ruimte was voor eigen interpretatie.  Daarom is het document zo ingestoken dat de essentie van de locatie is vastgelegd in een aantal randvoorwaarden. Daarnaast is er een stedenbouwkundige verbeelding toegevoegd waarin duidelijk aangegeven is waar harde grenzen liggen en waar ruimte is om te spelen met elementen.

Beeldkwaliteitsplan Balk, Dubbelstraat_Randvoorwaarden

HOEKMARKERING ALS ENTREE

Het nieuwe gebouw vormt door zijn ligging op een kruispunt van wegen een prominente plek in het straatbeeld. Door zijn massa vormt hij een hoekmarkering/ oriëntatiepunt en gaat daarbij een spel aan met de andere accenten in het centrum. Naast deze hoekmarkering vormt het gebouw ook een nieuwe wand van het plein waardoor de ruimte minder weg loopt en de plek meer in zijn kracht komt te staan. De hoogste bebouwing moet in tweede positie worden geplaatst. Hierdoor is deze minder dominant in straatbeeld en wordt voorkomen dat het gebouw als het ware over het plein “heenvalt”. Door de ligging op een kruising ontstaan er twee “vleugels” met ieder hun eigen karakter. De vleugel aan de zijde van het centrum gaat een relatie aan met het historische lint waar een aaneenschakeling van losse panden voor een gevarieerde bebouwingswand zorgt die samen één geheel vormt. De vleugel aan de zijde van de woonwijk is de overgang naar een woonstraat met grondgebonden woningen. Hier zit de verbinding in het maken van een gevel die aansluit bij de sfeer van grondgebonden woningen. Het hoekelement vormt het scharnier van het bouwplan. Niet alleen is deze het markeringspunt van het plein. Ook komen hier beide werelden samen waarmee deze zich in beeld en massa onderscheid van de rest van het volume.

Beeldkwaliteitsplan Balk, Dubbelstraat_Essentiekaart

EIGENTIJDSE AANSLUITING

Het gevelbeeld aan de Dubbelstraat laat een duidelijk oplopende tijdslijn vanaf het centrum zien. De nieuwe ontwikkeling mag daarom eigentijds zijn en geen kopie van het verleden. Belangrijk daarbij is om in architectuur aansluiting te maken met de bestaande bebouwing. Hierin is een bepaalde ritmiek te herkennen van massa´s van beperkte afmeting die terug moet komen in het nieuwe gevelbeeld. Kenmerkend voor het straatbeeld is daarbij verticale oriëntatie van de afzonderlijke massa´s. Dit is eveneens sterk terug te lezen in de raamverdeling die als een grid over de massa´s heen is geprojecteerd. Bij de detaillering moet aansluiting worden gezocht met de historische panden. Dit vraagt om een bepaalde fijnheid en extra aandacht voor de uitwerking waarbij er met zorg gekeken moet worden naar de ritmiek van gevelopeningen van de nieuw te ontwikkelen massa. Materialisatie van de nieuwe bebouwing is passend in de omgeving en zal bestaan uit baksteen architectuur in aardse tinten

Inspiratiebrochure aanvragen