• Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_plattegrond
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_Oppervlaktegegevens
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_tuin en beganegrond
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_vormentaal boerenerf
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_Beoogde sfeer
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_Vogelvlucht
 • BEELDKWALITEITSPLAN VOSSER ESCH

 • LOCATIE: Dalfsen
  PERIODE: 2015-2018
  OPDRACHTGEVER: Particulier
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied is het mogelijk om de bijgebouwen te slopen en hiervoor in de plaats woonkavels te realiseren. Afhankelijk van het aantal vierkante meters en de karakteristiek van de locatie variëren de mogelijkheden. De Vosser Esch is een voormalig tuincentrum. Door de sloop van oude bijgebouwen was het mogelijk om achter op het erf drie woonblokken en één gezamenlijke schuur te realiseren en tegelijk de landschappelijke waarden van het erf te versterken. Daarbij ontwierpen wij niet alleen de opzet en inrichting van het erf maar ontwierpen wij ook de woningen waardoor er een sterke eenheid in het plan is ontstaan.

ERF MET EEN KNIPOOG

Het nieuwe erf heeft qua volumes de opzet van een oud erf met een woning, schuur en kapschuur, maar de invulling is eigentijds. Een erf met een knipoog naar het vroegere boerenerf. De hoofdwoning is daarbij een twee-onder-één kapwoning die oogt als één volume. De schuren zijn verdeeld in lage tweekappers. De kapschuur centraal op het erf, functioneert als gezamenlijke stalling voor auto’s en fietsen.

EIGENTIJDSE UITSTRALING

De inrichting is net als de opzet van het erf een mooie combinatie van authentieke en moderne materialen. Voor de bestrating is gekozen voor een natuurlijk traditionele klinker. Borders zijn gevuld met siergrassen die passen binnen de weides met gras en tegelijkertijd aansluiten op de verblijfssfeer van een tuin.

Iedere woning heeft zijn eigen terras. Deze zijn zo gepositioneerd dat er onderling voldoende privacy is. Een haag scheidt het privégedeelte van de grote openbare weide. Hier zorgt een bloemenmengsel en fruitbomen door de seizoenen voor variatie in beeld.

VOORTBOUWEN OP AANWEZIGE KWALITEITEN

Uitgangspunt voor de architectuur was voortbouwen op de kwaliteit en eigenheid van boerenerven. Niet door historische gebouwen of elementen letterlijk te kopiëren maar door ze te vertalen naar, en betekenis te geven voor deze tijd. Daarbij zijn de volgende bouwprincipes als uitgangspunt genomen: eenvoud in vorm, agrarische vormentaal, geen uitbouwen en het dak als beeldbepalend element. Deze relatie met het oude erf komt ook duidelijk terug in de materiaalkeuze en vormgeving van de volumes. Voor de hoofdwoning is gekozen voor traditioneel metselwerk met riet terwijl de schuren uit zijn gevoerd in hout met donkere kleuren. Door toepassing van de verschillende materialen wordt het verschil in hiërarchie nog extra benadrukt. Inmiddels zijn alle woningen gebouwd en wonen de nieuwe bewoners met veel plezier op dit prachtige erf.

Naast dit Beeldkwaliteitsplan hebben wij ook de architectuur van de woningen gedaan.

Inspiratiebrochure aanvragen

BEELDKWALITEITSPLAN VOSSER ESCH

Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_plattegrond
 • LOCATIE: Dalfsen

 • PERIODE: 2015-2018

 • THEMA: Stedenbouw, landschap en architectuur

 • OPDRACHTGEVER: Particulier

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied is het mogelijk om de bijgebouwen te slopen en hiervoor in de plaats woonkavels te realiseren. Afhankelijk van het aantal vierkante meters en de karakteristiek van de locatie variëren de mogelijkheden. De Vosser Esch is een voormalig tuincentrum. Door de sloop van oude bijgebouwen was het mogelijk om achter op het erf drie woonblokken en één gezamenlijke schuur te realiseren en tegelijk de landschappelijke waarden van het erf te versterken. Daarbij ontwierpen wij niet alleen de opzet en inrichting van het erf maar ontwierpen wij ook de woningen waardoor er een sterke eenheid in het plan is ontstaan.

ERF MET EEN KNIPOOG

Het nieuwe erf heeft qua volumes de opzet van een oud erf met een woning, schuur en kapschuur, maar de invulling is eigentijds. Een erf met een knipoog naar het vroegere boerenerf. De hoofdwoning is daarbij een twee-onder-één kapwoning die oogt als één volume. De schuren zijn verdeeld in lage tweekappers. De kapschuur centraal op het erf, functioneert als gezamenlijke stalling voor auto’s en fietsen.

EIGENTIJDSE UITSTRALING

De inrichting is net als de opzet van het erf een mooie combinatie van authentieke en moderne materialen. Voor de bestrating is gekozen voor een natuurlijk traditionele klinker. Borders zijn gevuld met siergrassen die passen binnen de weides met gras en tegelijkertijd aansluiten op de verblijfssfeer van een tuin. Iedere woning heeft zijn eigen terras. Deze zijn zo gepositioneerd dat er onderling voldoende privacy is. Een haag scheidt het privégedeelte van de grote openbare weide. Hier zorgt een bloemenmengsel en fruitbomen door de seizoenen voor variatie in beeld.

VOORTBOUWEN OP AANWEZIGE KWALITEITEN

Uitgangspunt voor de architectuur was voortbouwen op de kwaliteit en eigenheid van boerenerven. Niet door historische gebouwen of elementen letterlijk te kopiëren maar door ze te vertalen naar, en betekenis te geven voor deze tijd. Daarbij zijn de volgende bouwprincipes als uitgangspunt genomen: eenvoud in vorm, agrarische vormentaal, geen uitbouwen en het dak als beeldbepalend element. Deze relatie met het oude erf komt ook duidelijk terug in de materiaalkeuze en vormgeving van de volumes. Voor de hoofdwoning is gekozen voor traditioneel metselwerk met riet terwijl de schuren uit zijn gevoerd in hout met donkere kleuren. Door toepassing van de verschillende materialen wordt het verschil in hiërarchie nog extra benadrukt. Inmiddels zijn alle woningen gebouwd en wonen de nieuwe bewoners met veel plezier op dit prachtige erf.

Naast dit Beeldkwaliteitsplan hebben wij ook de architectuur van de woningen gedaan.

 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_plattegrond
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_Oppervlaktegegevens
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_tuin en beganegrond
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_vormentaal boerenerf
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_Beoogde sfeer
 • Landschapsplan Vosseresch, Dalfsen_Vogelvlucht
Inspiratiebrochure aanvragen