• Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • BOERENERF HOOGENBOOM

 • LOCATIE: Lemelerveld
  PERIODE: 2018-heden
  OPDRACHTGEVER: Particuliere opdrachtgevers
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Architectuur, beeldkwaliteitsplan en landschapsontwerp, bestemmingsplanwijziging en verkoopstukken

Bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied is het mogelijk om de bijgebouwen te slopen en hier voor in de plaats een woonkavel te realiseren. Afhankelijk van het aantal vierkante meters en de karakteristiek van de locatie variëren de mogelijkheden. Voor een voormalige agrarisch bedrijf heeft The Citadel Company in samenwerking met de eigenaren een ontwerp met beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het buitengebied van Lemelerveld is zo een modern boerenerf ontstaan met vijf woningen.

VAN WENS TOT REALISATIE

Het begon met de wens van de huidige grondeigenaren de familie Hoogenboom. Zij wilde als – zes broers en zussen – graag de historie van het boerenerf van hun ouders voort laten leven in een nieuw plan. Doordat zij opgegroeid zijn op het boerenerf, moest het plan daarbij niet alleen voor hen aantrekkelijk zijn maar ook iets bijdragen aan de omgeving.  Dit werd mogelijk door in te zetten op verschillende doelgroepen. The Citadel Company heeft dit proces begeleid en met de opdrachtgevers (de grondeigenaren) uitgedacht hoe alle ideeën konden worden samengebracht tot een realistisch en haalbaar plan.

SYNERGIE

Als ontwerper zoek je naar de aansluiting met de omgeving, de natuurlijke ondergrond, ligging en historie.  De synergie op een boerenerf is belangrijk. Een modern boerenerf is royaal en rijk, in de natuur met moderne architectuur die verwijzingen maakt naar het agrarische karakter. De volumes zijn dusdanig groot dat er met meerdere bewoners op één erf kan worden gewoond.

Dit brengt nieuwe voordelen met zich mee, zoals dat het onderhoud van het erf gezamenlijk kan worden verzorgd. Hierdoor kunnen de kosten en het werk worden gedeeld. Op die manier hebben nieuwe bewoners dus wel de kwaliteit van het wonen in landelijk gebied, maar niet het werk van een boerenerf. De schuurwoningen zijn in architectuur ondergeschikt aan de boerderij en soberder van uitstraling. Het uitgangspunt  is een verwijzing naar de traditionele schuur, maar dan in een hedendaagse uitwerking en een landelijk karakter. In de uitwerking van de woningen is gekozen voor één architect waardoor er één handtekening in het plan is met daarbinnen verscheidenheid.

BEELDKWALITEITSPLAN

Vervolgens is dit gedachtegoed vertaald in een beeldkwaliteitsplan zodat de beoogde kwaliteit in het uitwerking van de plannen gewaarborgd zou blijven. Deze zijn dor de gemeente als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan. Hiermee krijgt het beeldkwaliteitsplan een juridische status. Het resultaat is een plan met woonbestemming voor een boerenerf met vijf woningen. Het project bestaat uit drie schuurwoningen (2 dezelfde schuurwoningen voor een brede doelgroep en 1 levensloopbestendige schuurwoning) en één rietgedekte hoofdwoning die bestaat uit twee rug-aan-rug-woningen.

Naast het beeldkwaliteitsplan hebben wij ook de architectuur van de woningen gedaan.

Inspiratiebrochure aanvragen

BOERENERF HOOGENBOOM

Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • LOCATIE: Lemelerveld

 • PERIODE: 2018-heden

 • THEMA: Stedenbouw & Landschap

 • OPDRACHTGEVER: Gemeente Dalfsen

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Visie Kanaalfront en kanaalpark

Bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied is het mogelijk om de bijgebouwen te slopen en hier voor in de plaats een woonkavel te realiseren. Afhankelijk van het aantal vierkante meters en de karakteristiek van de locatie variëren de mogelijkheden. Voor een voormalige agrarisch bedrijf heeft The Citadel Company in samenwerking met de eigenaren een ontwerp met beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het buitengebied van Lemelerveld is zo een modern boerenerf ontstaan met vijf woningen.

VAN WENS TOT REALISATIE

Het begon met de wens van de huidige grondeigenaren de familie Hoogenboom. Zij wilde als – zes broers en zussen – graag de historie van het boerenerf van hun ouders voort laten leven in een nieuw plan. Doordat zij opgegroeid zijn op het boerenerf, moest het plan daarbij niet alleen voor hen aantrekkelijk zijn maar ook iets bijdragen aan de omgeving.  Dit werd mogelijk door in te zetten op verschillende doelgroepen. The Citadel Company heeft dit proces begeleid en met de opdrachtgevers (de grondeigenaren) uitgedacht hoe alle ideeën konden worden samengebracht tot een realistisch en haalbaar plan.

SYNERGIE

Als ontwerper zoek je naar de aansluiting met de omgeving, de natuurlijke ondergrond, ligging en historie.  De synergie op een boerenerf is belangrijk. Een modern boerenerf is royaal en rijk, in de natuur met moderne architectuur die verwijzingen maakt naar het agrarische karakter. De volumes zijn dusdanig groot dat er met meerdere bewoners op één erf kan worden gewoond.

Dit brengt nieuwe voordelen met zich mee, zoals dat het onderhoud van het erf gezamenlijk kan worden verzorgd. Hierdoor kunnen de kosten en het werk worden gedeeld. Op die manier hebben nieuwe bewoners dus wel de kwaliteit van het wonen in landelijk gebied, maar niet het werk van een boerenerf. De schuurwoningen zijn in architectuur ondergeschikt aan de boerderij en soberder van uitstraling. Het uitgangspunt  is een verwijzing naar de traditionele schuur, maar dan in een hedendaagse uitwerking en een landelijk karakter. In de uitwerking van de woningen is gekozen voor één architect waardoor er één handtekening in het plan is met daarbinnen verscheidenheid.

BEELDKWALITEITSPLAN

Vervolgens is dit gedachtegoed vertaald in een beeldkwaliteitsplan zodat de beoogde kwaliteit in het uitwerking van de plannen gewaarborgd zou blijven. Deze zijn dor de gemeente als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan. Hiermee krijgt het beeldkwaliteitsplan een juridische status. Het resultaat is een plan met woonbestemming voor een boerenerf met vijf woningen. Het project bestaat uit drie schuurwoningen (2 dezelfde schuurwoningen voor een brede doelgroep en 1 levensloopbestendige schuurwoning) en één rietgedekte hoofdwoning die bestaat uit twee rug-aan-rug-woningen.

Naast het beeldkwaliteitsplan hebben wij ook de architectuur van de woningen gedaan.

 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
 • Boerenerf Hoogenboom Lemelerveld
Inspiratiebrochure aanvragen