• Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • ERFINRICHTINGSPLAN LEMELE

 • LOCATIE: Lemele
  OPDRACHTGEVER: Particulier
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Erfinrichtingsplan

Een erfinrichtingsplan verbeeldt de nieuwe inrichting van het erf. Op basis van historische kaarten, de natuurlijke ondergrond en het beleid van de overheid wordt de plek geanalyseerd. Vervolgens vindt er op locatie een gesprek met de eigenaar plaats over de wensen en mogelijkheden. Daarna worden deze uitgewerkt in een tekening van de nieuwe situatie met de positie van de bebouwing, verharding (terras, ontsluiting, parkeren) en groene elementen (hagen, singels, bomen en heesters) met een soorten indicatie.

Afhankelijk van de vereisten van de gemeente varieert de mate van uitwerking van het inrichtingsplan. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente waarbij zij deze beoordeelt.

CLUSTER VAN SCHUREN

Waar de meeste KGO plannen bestaan uit “platte” tekeningen is er op deze locatie ook een simpele verbeelding in 3D gemaakt. Zo krijgt de eigenaar, gemeente maar ook de potentiële koper een goed beeld van de sfeer en indeling van de locatie. De opzet van het erf is een hoofdwoning met daarachter een cluster van schuurwoningen. De entrees tot de woningen concentreren zich daarbij rond een centraal hof waardoor verbinding ontstaat. Het leefdeel van de woning richt zich op het landschap. Op het erf is gekozen voor één gemeenschappelijke schuur. Dit voorkomt verrommeling door allerlei kleinere bijgebouwen op het erf.

Inspiratiebrochure aanvragen

ERFINRICHTINGSPLAN LEMELE

Erfinrichtingsplan Lemele
 • LOCATIE: Lemele

 • PERIODE: ?

 • THEMA: Landschap

 • OPDRACHTGEVER: Particulier

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Erfinrichtingsplan

Een erfinrichtingsplan verbeeldt de nieuwe inrichting van het erf. Op basis van historische kaarten, de natuurlijke ondergrond en het beleid van de overheid wordt de plek geanalyseerd. Vervolgens vindt er op locatie een gesprek met de eigenaar plaats over de wensen en mogelijkheden. Daarna worden deze uitgewerkt in een tekening van de nieuwe situatie met de positie van de bebouwing, verharding (terras, ontsluiting, parkeren) en groene elementen (hagen, singels, bomen en heesters) met een soorten indicatie. Afhankelijk van de vereisten van de gemeente varieert de mate van uitwerking van het inrichtingsplan. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente waarbij zij deze beoordeelt.

CLUSTER VAN SCHUREN

Waar de meeste KGO plannen bestaan uit “platte” tekeningen is er op deze locatie ook een simpele verbeelding in 3D gemaakt. Zo krijgt de eigenaar, gemeente maar ook de potentiële koper een goed beeld van de sfeer en indeling van de locatie. De opzet van het erf is een hoofdwoning met daarachter een cluster van schuurwoningen. De entrees tot de woningen concentreren zich daarbij rond een centraal hof waardoor verbinding ontstaat. Het leefdeel van de woning richt zich op het landschap. Op het erf is gekozen voor één gemeenschappelijke schuur. Dit voorkomt verrommeling door allerlei kleinere bijgebouwen op het erf.

 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
 • Erfinrichtingsplan Lemele
Inspiratiebrochure aanvragen