• Landschapsplan Camping de Roos Ommen_Analyse
 • Landschapsplan Camping de Roos Ommen_Ontwerp
 • Landschapsplan Camping de Roos Ommen_Detail
 • LANDSCHAPSPLAN CAMPING DE ROOS OMMEN

 • LOCATIE: Ommen
  PERIODE: 2019-2020
  OPDRACHTGEVER: Camping de Roos
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Landschapsplan

Wanneer je als ondernemer een nieuw recreatiebedrijf begint, komt daar vaak een hoop regelwerk bij kijken. Vergunningen voor nieuwe bouwwerken, verbeelding van de nieuwe situatie, ecologie, parkeeronderbouwingen etcetera. In opdracht van Huttopia hebben we deze planologische procedures en bouwaanvragen mogen begeleiden. Daarbij hebben we het prachtige aanwezige campingterrein met technisch ontwerp van de eigenaar vertaald in een landschapsplan met beheerparagraaf. Ook hebben we de verschillende bouwwerken technisch uitgewerkt en de omgevingsvergunning ingediend waardoor binnen een jaar de nieuwe camping kan worden geopend.

PRACHTIGE LOCATIE

Op een prachtige locatie aan de Vecht ligt camping de Roos. De camping ligt op de overgang van de hoger liggende landduinen naar het lagergelegen beekdal. De oeverwallen en stroomruggen in het beekdal zorgen voor een variatie aan hoogteverschillen op het terrein. Midden door het terrein loopt een oude aftakking van de Vecht. Deze oude Vechtarm vormt de scheiding tussen de hogere gesloten beplanting op de oostoever en het opener struweel rijke gebied aan de westoever.

AUTOVRIJ

De camping wordt vanaf een centrale entree aan de Beerzerweg ontsloten. Direct bij de entree bevindt zich een bezoekersparkeerplaats, receptie en winkel. Aan de rechterzijde achter de entree liggen de parkeerplaatsen. Dit betekent dat er op het terrein vrijwel geen autobewegingen zijn. Na de entree is er direct overzicht over de centrale voorzieningen op het terrein. Op dit ‘plein’ bevindt zich de centrale voorzieningen. Vanaf dit punt lopen er verschillende paden over het terrein. Een verhard pad vormt de hoofdroute waarna deze zich via half verharde paden verder vertakt over het terrein. De camping is daarnaast onderdeel van een groter wandelroute netwerk.

VERSCHILLENDE SFEREN

De verschillende sferen in landschap komen terug in de indeling van het campingterrein. Het hoger gelegen bos ten zuiden van de entree is dicht bebost. Tenten staan hier besloten in het groen.

Het lagergelegen bos aan de noordzijde van de entree is open van karakter.

De beplanting aan overzijde van de oude Vechtarm bestaat voornamelijk uit struweel. De sfeer op dit deel van de camping is meer open. De kleine variatie in hoogte zorgen samen met de beplanting voor beslotenheid. Direct bij de brug bevat het bos veel bomen. In beeld ontstaat hierdoor een relatie met het bos aan de overzijde van de oude Vechtarm. De bosranden krijgen hier een natuurlijker overgang naar het open terrein. Door beheer wordt ingezet op mantel (struweel) en zoom (kruidenvegetatie).

De zone aan de zuidzijde van de camping is onderdeel van het oorspronkelijke stroomdal van de Vecht. Dit gebied is open en bestaat uit ruige grassen die in het najaar gemaaid en afgevoerd worden. Tenten aan de Vechtarm staan hier los in het landschap waarbij paden zijn uitgemaaid.

De Vechtoever is eveneens open, centraal staat hier de beleving van de Vecht. Het gras is kort en tenten staan hier gestrooid over het terrein. Langs de oever liggen een paar poelen. Deze zijn interessant voor kamsalamanders en andere amfibieën.

Inspiratiebrochure aanvragen

LANDSCHAPSPLAN CAMPING DE ROOS OMMEN

Landschapsplan Camping de Roos Ommen_Analyse
 • LOCATIE: Ommen

 • PERIODE: 2019-2020

 • THEMA: Recreatie

 • OPDRACHTGEVER: Camping de Roos

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Landschapsplan

Wanneer je als ondernemer een nieuw recreatiebedrijf begint, komt daar vaak een hoop regelwerk bij kijken. Vergunningen voor nieuwe bouwwerken, verbeelding van de nieuwe situatie, ecologie, parkeeronderbouwingen etcetera. In opdracht van Huttopia hebben we deze planologische procedures en bouwaanvragen mogen begeleiden. Daarbij hebben we het prachtige aanwezige campingterrein met technisch ontwerp van de eigenaar vertaald in een landschapsplan met beheerparagraaf. Ook hebben we de verschillende bouwwerken technisch uitgewerkt en de omgevingsvergunning ingediend waardoor binnen een jaar de nieuwe camping kan worden geopend.

PRACHTIGE LOCATIE

Op een prachtige locatie aan de Vecht ligt camping de Roos. De camping ligt op de overgang van de hoger liggende landduinen naar het lagergelegen beekdal. De oeverwallen en stroomruggen in het beekdal zorgen voor een variatie aan hoogteverschillen op het terrein. Midden door het terrein loopt een oude aftakking van de Vecht. Deze oude Vechtarm vormt de scheiding tussen de hogere gesloten beplanting op de oostoever en het opener struweel rijke gebied aan de westoever.

Landschapsplan Camping de Roos Ommen_Ontwerp

AUTOVRIJ

De camping wordt vanaf een centrale entree aan de Beerzerweg ontsloten. Direct bij de entree bevindt zich een bezoekersparkeerplaats, receptie en winkel. Aan de rechterzijde achter de entree liggen de parkeerplaatsen. Dit betekent dat er op het terrein vrijwel geen autobewegingen zijn. Na de entree is er direct overzicht over de centrale voorzieningen op het terrein. Op dit ‘plein’ bevindt zich de centrale voorzieningen. Vanaf dit punt lopen er verschillende paden over het terrein. Een verhard pad vormt de hoofdroute waarna deze zich via half verharde paden verder vertakt over het terrein. De camping is daarnaast onderdeel van een groter wandelroute netwerk.

Landschapsplan Camping de Roos Ommen_Detail

VERSCHILLENDE SFEREN

De verschillende sferen in landschap komen terug in de indeling van het campingterrein. Het hoger gelegen bos ten zuiden van de entree is dicht bebost. Tenten staan hier besloten in het groen.
Het lagergelegen bos aan de noordzijde van de entree is open van karakter.
De beplanting aan overzijde van de oude Vechtarm bestaat voornamelijk uit struweel. De sfeer op dit deel van de camping is meer open. De kleine variatie in hoogte zorgen samen met de beplanting voor beslotenheid. Direct bij de brug bevat het bos veel bomen. In beeld ontstaat hierdoor een relatie met het bos aan de overzijde van de oude Vechtarm. De bosranden krijgen hier een natuurlijker overgang naar het open terrein. Door beheer wordt ingezet op mantel (struweel) en zoom (kruidenvegetatie).

De zone aan de zuidzijde van de camping is onderdeel van het oorspronkelijke stroomdal van de Vecht. Dit gebied is open en bestaat uit ruige grassen die in het najaar gemaaid en afgevoerd worden. Tenten aan de Vechtarm staan hier los in het landschap waarbij paden zijn uitgemaaid.
De Vechtoever is eveneens open, centraal staat hier de beleving van de Vecht. Het gras is kort en tenten staan hier gestrooid over het terrein. Langs de oever liggen een paar poelen. Deze zijn interessant voor kamsalamanders en andere amfibieën.

Inspiratiebrochure aanvragen