• Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_visie
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Ontwerp
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Randvoorwaarden Woning
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Kuubs
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Verharding
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Beplanting
 • BEELDKWALITEITSPLAN ERVE ANKUM

 • LOCATIE: Dalfsen
  PERIODE: 2020
  OPDRACHTGEVER: Particulier
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied is het mogelijk om de bijgebouwen te slopen en hier voor in de plaats een woonkavel te realiseren. Afhankelijk van het aantal vierkante meters en de karakteristiek van de locatie variëren de mogelijkheden. Erve Ankum is een karakteristiek en historisch waardevol erf in Dalfsen. Door de sloop van oude loodsen is het mogelijk om achter op het erf vier woningen te realiseren en de landschappelijke waarden van het erf te versterken. Gjaltema Assurantiën & Makelaardij BV begeleidde daarbij de eigenaar en adviseerde om ons bureau in te schakelen voor een goede landschappelijke inpassing.

Wanneer er sprake is van een grotere of complexere ontwikkeling wordt er vaak een Beeldkwaliteitsplan ingezet om sturing te geven aan de ruimtelijke en architectonische uitwerking van het inrichtingsplan. Een beeldkwaliteitsplan geeft kaders waar deze belangrijk zijn voor de ruimtelijke samenhang, maar biedt daarbinnen inspiratie en vrijheid om de plannen uit te werken met oog voor kwaliteit en een goede balans tussen ambities en haalbaarheid.

OUD EN NIEUW VERBONDEN

De Vossersteeg was in vroeger eeuwen de belangrijkste weg van Zwolle naar Hardenberg. Huize Ankum is als adellijke spijkers nog altijd aanwezig. In het nieuwe plan is er een duidelijke scheiding tussen het historische en nieuwe erf in sfeer en uitstraling. Dit onderscheid wordt niet alleen zichtbaar in de architectuur maar ook in de materialisatie en toegepaste beplanting. Het karakteristieke historische erf heeft een formele klassieke inrichting en het achterste erf een meer moderne, informele uitstraling. Beide erven worden met elkaar verbonden door middel van de nieuwe bomenlaan die tevens de inrit vormt voor beide erven.

EIGENTIJDS MET RESPECT VOOR HISTORIE

Bij het historische erf staat behoud van het karakter van het koetshuis met voorhuis centraal. Dit betekent dat er bij het splitsen van het koetshuis en boerderij tot twee wooneenheden, in moet worden ingezet op behoud van karakteristieke elementen en details van het pand aan de buitenzijde. Eigentijdse toevoegingen zijn mogelijk, mits met respect voor historische waarden uitgevoerd. Nabij het koetshuis wordt voor beide woningen een schuur als vrijstaand bijgebouw toegevoegd. De schuur neemt een ondergeschikte positie in ten opzichte van de boerderij en het koetshuis en moet daarom sober worden vormgegeven. Beplanting is klassiek en heeft een strakke uitstraling.

NIEUWE ERF ALS ENSEMBLE

De gebouwen op het nieuwe erf vormen samen één ensemble (familie in architectuur). De schuurwoning neemt een ondergeschikte positie ten opzichte van het hoofd- en koetshuis en is daarom soberder vormgegeven. De opzet van het erf bestaat uit vier vrijstaande woningen. Variatie in nokrichting brengt afwisseling in de volumes op het erf. De schuurwoningen hebben een eenvoudige en duidelijk herkenbare hoofdvorm en staan geclusterd rondom het gezamenlijk erf. De ordening daarvan is in principe informeel. De schuurwoningen staan altijd met de rooilijn van de voor- of zijgevel direct aan het gezamenlijk erf. Om de schuren een robuuste uitstraling passend bij de maat en schaal van een erf te geven, worden de woning en berging in één volume opgelost. Tegelijkertijd wordt hier verrommeling van het erf mee voorkomen. Beplanting is aansluitend op het landschap natuurlijker en losser van karakter.

Inspiratiebrochure aanvragen

BEELDKWALITEITSPLAN ERVE ANKUM

Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Ontwerp
 • LOCATIE: Dalfsen

 • PERIODE: 2020

 • THEMA: Landschap

 • OPDRACHTGEVER: Particulier

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied is het mogelijk om de bijgebouwen te slopen en hier voor in de plaats een woonkavel te realiseren. Afhankelijk van het aantal vierkante meters en de karakteristiek van de locatie variëren de mogelijkheden. Erve Ankum is een karakteristiek en historisch waardevol erf in Dalfsen. Door de sloop van oude loodsen is het mogelijk om achter op het erf vier woningen te realiseren en de landschappelijke waarden van het erf te versterken. Gjaltema Assurantiën & Makelaardij BV begeleidde daarbij de eigenaar en adviseerde om ons bureau in te schakelen voor een goede landschappelijke inpassing.

Wanneer er sprake is van een grotere of complexere ontwikkeling wordt er vaak een Beeldkwaliteitsplan ingezet om sturing te geven aan de ruimtelijke en architectonische uitwerking van het inrichtingsplan. Een beeldkwaliteitsplan geeft kaders waar deze belangrijk zijn voor de ruimtelijke samenhang, maar biedt daarbinnen inspiratie en vrijheid om de plannen uit te werken met oog voor kwaliteit en een goede balans tussen ambities en haalbaarheid.

OUD EN NIEUW VERBONDEN

De Vossersteeg was in vroeger eeuwen de belangrijkste weg van Zwolle naar Hardenberg. Huize Ankum is als adellijke spijkers nog altijd aanwezig. In het nieuwe plan is er een duidelijke scheiding tussen het historische en nieuwe erf in sfeer en uitstraling. Dit onderscheid wordt niet alleen zichtbaar in de architectuur maar ook in de materialisatie en toegepaste beplanting. Het karakteristieke historische erf heeft een formele klassieke inrichting en het achterste erf een meer moderne, informele uitstraling. Beide erven worden met elkaar verbonden door middel van de nieuwe bomenlaan die tevens de inrit vormt voor beide erven.

EIGENTIJDS MET RESPECT VOOR HISTORIE

Bij het historische erf staat behoud van het karakter van het koetshuis met voorhuis centraal. Dit betekent dat er bij het splitsen van het koetshuis en boerderij tot twee wooneenheden, in moet worden ingezet op behoud van karakteristieke elementen en details van het pand aan de buitenzijde. Eigentijdse toevoegingen zijn mogelijk, mits met respect voor historische waarden uitgevoerd. Nabij het koetshuis wordt voor beide woningen een schuur als vrijstaand bijgebouw toegevoegd. De schuur neemt een ondergeschikte positie in ten opzichte van de boerderij en het koetshuis en moet daarom sober worden vormgegeven. Beplanting is klassiek en heeft een strakke uitstraling.

NIEUWE ERF ALS ENSEMBLE

De gebouwen op het nieuwe erf vormen samen één ensemble (familie in architectuur). De schuurwoning neemt een ondergeschikte positie ten opzichte van het hoofd- en koetshuis en is daarom soberder vormgegeven. De opzet van het erf bestaat uit vier vrijstaande woningen. Variatie in nokrichting brengt afwisseling in de volumes op het erf. De schuurwoningen hebben een eenvoudige en duidelijk herkenbare hoofdvorm en staan geclusterd rondom het gezamenlijk erf. De ordening daarvan is in principe informeel. De schuurwoningen staan altijd met de rooilijn van de voor- of zijgevel direct aan het gezamenlijk erf. Om de schuren een robuuste uitstraling passend bij de maat en schaal van een erf te geven, worden de woning en berging in één volume opgelost. Tegelijkertijd wordt hier verrommeling van het erf mee voorkomen. Beplanting is aansluitend op het landschap natuurlijker en losser van karakter.

 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_visie
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Ontwerp
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Randvoorwaarden Woning
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Kuubs
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Verharding
 • Beeldkwaliteitsplan Erve Ankum Dalfsen_Beplanting
Inspiratiebrochure aanvragen