OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSVERGUNNING

Als u een nieuwbouwwoning gaat bouwen heeft u uiteraard te maken met wet- en regelgeving: uw nieuwe woning moet uiteraard voldoen aan het bouwbesluit en de gemeente dient, voordat u begint met (laten) bouwen, u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) te verlenen. Voordat het zover is dienen vaak ook de nodige onderzoeken en berekeningen uitgevoerd te worden, ter onderbouwing van de aanvraag omgevingsvergunning. Wij verzorgen alle benodigde onderzoeken en tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

VOOROVERLEG

Indien een welstandsnota van toepassing is en uw uitgewerkte ontwerp ter goedkeuring moet worden voorgelegd bij de welstandscommissie/stadsbouwmeester van de gemeente, vragen wij een zogenaamd vooroverleg aan bij de gemeente. In dit vooroverleg leggen wij het ontwerp voor aan de betrokken ambtenaren, alvorens een definitieve vergunning aan te vragen. Voordeel hiervan is dat u relatief snel duidelijkheid krijgt of uw ontwerp ook daadwerkelijk gerealiseerd mag worden.

KOSTEN OMGEVINGSVERGUNNING

Voor het behandelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning mag de gemeente kosten in rekening brengen. De kosten hiervoor worden leges genoemd. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan dus per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Wij kunnen deze voor uw situatie berekenen.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN

Het daadwerkelijk aanvragen van een omgevingsvergunning verzorgen wij volledig voor u. Op basis van het door ons ontworpen gebouw, maken wij alle benodigde tekeningen hiervoor en dienen wij de aanvraag voor u in. Wij stellen u op de hoogte zodra de omgevingsvergunning daadwerkelijk is verleend.

Van kavel tot woning tijdlijn bij the Citadel Company

OMGEVINGSVERGUNNING

Als u een nieuwbouwwoning gaat bouwen heeft u uiteraard te maken met wet- en regelgeving: uw nieuwe woning moet uiteraard voldoen aan het bouwbesluit en de gemeente dient, voordat u begint met (laten) bouwen, u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) te verlenen. Voordat het zover is dienen vaak ook de nodige onderzoeken en berekeningen uitgevoerd te worden, ter onderbouwing van de aanvraag omgevingsvergunning. Wij verzorgen alle benodigde onderzoeken en tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

VOOROVERLEG

Indien een welstandsnota van toepassing is en uw uitgewerkte ontwerp ter goedkeuring moet worden voorgelegd bij de welstandscommissie/stadsbouwmeester van de gemeente, vragen wij een zogenaamd vooroverleg aan bij de gemeente. In dit vooroverleg leggen wij het ontwerp voor aan de betrokken ambtenaren, alvorens een definitieve vergunning aan te vragen. Voordeel hiervan is dat u relatief snel duidelijkheid krijgt of uw ontwerp ook daadwerkelijk gerealiseerd mag worden.

KOSTEN OMGEVINGSVERGUNNING

Voor het behandelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning mag de gemeente kosten in rekening brengen. De kosten hiervoor worden leges genoemd. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan dus per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Wij kunnen deze voor uw situatie berekenen.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN

Het daadwerkelijk aanvragen van een omgevingsvergunning verzorgen wij volledig voor u. Op basis van het door ons ontworpen gebouw, maken wij alle benodigde tekeningen hiervoor en dienen wij de aanvraag voor u in. Wij stellen u op de hoogte zodra de omgevingsvergunning daadwerkelijk is verleend.