BESTEMMINGSPLANWIJZIGING

U bent in het bezit van een kavel maar de huidige bestemming voldoet niet aan uw wensen. Wat komt er allemaal bij een wijziging bestemmingsplan kijken, waar moet u aan voldoen en welke tijd is hiermee gemoeid? Wij brengen u graag op de hoogte.

WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan geeft u antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Hoe mag u de grond gebruiken?
 • Mag u op de grond bouwen of verbouwen?
 • Mag infrastructuur aangelegd worden?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan bent u een bestemmingsplanwijziging nodig.

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING, STAPPEN EN DOORLOOPTIJDEN

Een bestemmingsplanwijziging bestaat – in de meest uitgebreide vorm – uit de volgende stappen:

 1. Verkennend gesprek
 2. Principeverzoek
 3. Voorontwerpbestemmingsplan
 4. Inspraak en overleg
 5. Ontwerpbestemmingsplan
 6. Zienswijzen
 7. Vastgesteld bestemmingsplan
 8. Beroep en voorlopige voorziening
 9. Onherroepelijk bestemmingsplan

Nadat het bestemmingsplan definitief is kan er verder gegaan worden met het aanvragen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw.

Van kavel tot woning tijdlijn bij the Citadel Company

Een bestemmingsplanwijziging staat of valt dus met de medewerking van de gemeente en akkoord van de omgeving. Met de gemeente vindt overleg plaats op basis van een stedenbouwkundige en/of landschappelijke schets. Zie hier wat wij op het gebied van landschap & stedenbouw kunnen betekenen. Met een bestemmingsplanwijziging is enige tijd gemoeid. Een overzicht van de verschillende fasen en doorlooptijden treft u in onderstaand overzicht.

CONTACT

Weten of uw plannen haalbaar zijn en op zoek naar expertise op het gebied van bestemmingsplanwijzigingen? Wij helpen u graag verder. Maak gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u tijdens de gehele bestemmingsplanwijziging begeleiden en u het gehele proces uit handen nemen.

Heeft u wel een kavel maar hoeft er geen bestemmingswijziging plaats te vinden? Kijk dan hier voor een overzicht van de te nemen stappen van kavel naar huis.

Van kavel tot woning tijdlijn bij the Citadel Company

U bent in het bezit van een kavel maar de huidige bestemming voldoet niet aan uw wensen. Wat komt er allemaal bij een wijziging bestemmingsplan kijken, waar moet u aan voldoen en welke tijd is hiermee gemoeid? Wij brengen u graag op de hoogte.

WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan geeft u antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Hoe mag u de grond gebruiken?
 • Mag u op de grond bouwen of verbouwen?
 • Mag infrastructuur aangelegd worden?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan bent u een bestemmingsplanwijziging nodig.

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING, STAPPEN EN DOORLOOPTIJDEN

Een bestemmingsplanwijziging bestaat – in de meest uitgebreide vorm – uit de volgende stappen:

 1. Verkennend gesprek
 2. Principeverzoek
 3. Voorontwerpbestemmingsplan
 4. Inspraak en overleg
 5. Ontwerpbestemmingsplan
 6. Zienswijzen
 7. Vastgesteld bestemmingsplan
 8. Beroep en voorlopige voorziening
 9. Onherroepelijk bestemmingsplan

Nadat het bestemmingsplan definitief is kan er verder gegaan worden met het aanvragen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw.

Een bestemmingsplanwijziging staat of valt dus met de medewerking van de gemeente en akkoord van de omgeving. Met de gemeente vindt overleg plaats op basis van een stedenbouwkundige en/of landschappelijke schets. Met een bestemmingsplanwijziging is enige tijd gemoeid. Een overzicht van de verschillende fasen en doorlooptijden treft u in onderstaand overzicht.

CONTACT

Weten of uw plannen haalbaar zijn en op zoek naar expertise op het gebied van bestemmingsplanwijzigingen? Wij helpen u graag verder. Maak gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u tijdens de gehele bestemmingsplanwijziging begeleiden en u het gehele proces uit handen nemen.

Heeft u wel een kavel maar hoeft er geen bestemmingswijziging plaats te vinden? Kijk dan hier voor een overzicht van de te nemen stappen.