HOE ONTWIKKEL JE EEN KAVEL?

Bent u in het bezit van een kavel en wilt u deze locatie ontwikkelen naar bijvoorbeeld woningbouw? Dan komt er veel op u af. Hoe pakt u zo’n traject aan en waar moet u aan denken? Wij delen graag onze kennis met u.

HOE ONTWIKKEL JE EEN NIEUWE LOCATIE

Bij een ontwikkeltraject komt heel wat kijken. Diverse partijen, zoals ontwikkelaar, architect, landschapsontwerper, ruimtelijke ordening specialist, gemeente, bouwbedrijf en uiteraard u als opdrachtgever, werken met elkaar samen. Coördinatie en afstemming is dus erg belangrijk om het proces vlot te laten verlopen.

PROCESSTAPPEN BIJ EEN ONTWIKKELING

Bij een ontwikkeltraject komt zoals gezegd veel kijken. Afstemming met veel partijen is hierbij van groot belang. Globaal doorloopt u de volgende stappen in een dergelijk traject:

 • Verkenning mogelijkheden kavel en wensen opdrachtgever
 • Toetsing mogelijkheden aan regelgeving
 • Verkenning draagkracht van de gemeente aan de hand van een massastudie
 • Indienen principeverzoek
 • Opstellen exploitatiebegroting en haalbaarheidsanalyse
 • Wijziging bestemmingsplan en opstellen beeldkwaliteitsplan
 • Verdere uitwerking door middel van een landschapsinrichtingsplan en architectuur
 • Verkoop en realisatie woningen

Om woningbouw mogelijk te maken, zal er vaak een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden. Welke stappen en tijdslijnen bij een dergelijk proces gemoeid zijn, leest u bij bestemmingsplanwijziging

WAT KOST EEN ONTWIKKELTRAJECT?

De kosten die bij bovenstaande stappen komen kijken, zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden op de betreffende locatie, de verwachte inspanningen die moet worden gedaan om onder andere draagkracht te creëren, de keuzes die u maakt (blijft u gedurende het hele proces eigenaar of verkoopt u de grond tussentijds?) en uiteraard werkzaamheden die u al dan niet zelf uitvoert. De kosten van een ontwikkeltraject zijn dus altijd maatwerk en per situatie verschillend. Weten welke kosten met uw ontwikkelplan zijn gemoeid? Wij gaan graag met u in gesprek.

WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Bij ontwikkeling komt veel kijken, ook in de afstemming met verschillende betrokkenen. Wij regelen het gehele proces en ontzorgen u volledig. Dus voor u slechts 1 aanspreekpunt voor uw gehele ontwikkeling, waarbij alle werkzaamheden uit handen worden genomen. Doordat wij het volledige proces coördineren sluit bovendien de realisatie naadloos aan op de eisen vanuit het bestemmingsplan. Door een samenspel van architectuur en landschapsontwerp krijgt u bovendien eenheid in het project, wordt de gewenste uitstraling gerealiseerd en realiseert u een rendabel project. Hiermee ontwikkelt u een erf om trots op te zijn!

HOE ONTWIKKEL JE EEN KAVEL?

Bent u in het bezit van een kavel en wilt u deze locatie ontwikkelen naar bijvoorbeeld woningbouw? Dan komt er veel op u af. Hoe pakt u zo’n traject aan en waar moet u aan denken? Wij delen graag onze kennis met u.

HOE ONTWIKKEL JE EEN NIEUWE LOCATIE

Bij een ontwikkeltraject komt heel wat kijken. Diverse partijen, zoals ontwikkelaar, architect, landschapsontwerper, ruimtelijke ordening specialist, gemeente, bouwbedrijf en uiteraard u als opdrachtgever, werken met elkaar samen. Coördinatie en afstemming is dus erg belangrijk om het proces vlot te laten verlopen.

PROCESSTAPPEN BIJ EEN ONTWIKKELING

Bij een ontwikkeltraject komt zoals gezegd veel kijken. Afstemming met veel partijen is hierbij van groot belang.  Globaal doorloopt u de volgende stappen in een dergelijk traject:

 • Verkenning mogelijkheden kavel en wensen opdrachtgever
 • Toetsing mogelijkheden aan regelgeving
 • Verkenning draagkracht van de gemeente aan de hand van een massastudie
 • Indienen principeverzoek
 • Opstellen exploitatiebegroting en haalbaarheidsanalyse
 • Wijziging bestemmingsplan en opstellen beeldkwaliteitsplan
 • Verdere uitwerking door middel van een landschapsinrichtingsplan en architectuur
 • Verkoop en realisatie woningen

Om woningbouw mogelijk te maken, zal er vaak een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden. Welke stappen en tijdslijnen bij een dergelijk proces gemoeid zijn, leest u hier!

WAT KOST EEN ONTWIKKELTRAJECT?

De kosten die bij bovenstaande stappen komen kijken, zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden op de betreffende locatie, de verwachte inspanningen die moet worden gedaan om onder andere draagkracht te creëren, de keuzes die u maakt (blijft u gedurende het hele proces eigenaar of verkoopt u de grond tussentijds?) en uiteraard werkzaamheden die u al dan niet zelf uitvoert. De kosten van een ontwikkeltraject zijn dus altijd maatwerk en per situatie verschillend. Weten welke kosten met uw ontwikkelplan zijn gemoeid? Wij gaan graag met u in gesprek.

WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Bij ontwikkeling komt veel kijken, ook in de afstemming met verschillende betrokkenen. Wij regelen het gehele proces en ontzorgen u volledig. Dus voor u slechts 1 aanspreekpunt voor uw gehele ontwikkeling, waarbij alle werkzaamheden uit handen worden genomen. Doordat wij het volledige proces coördineren sluit bovendien de realisatie naadloos aan op de eisen vanuit het bestemmingsplan. Door een samenspel van architectuur en landschapsontwerp krijgt u bovendien eenheid in het project, wordt de gewenste uitstraling gerealiseerd en realiseert u een rendabel project. Hiermee ontwikkelt u een erf om trots op te zijn!