• Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_visie
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_visie
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_toelichting
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel 1
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel 2
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_beplanting
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel 3
 • LANDSCHAPPELIJK INRICHTINGSPLAN KAMPEN

 • LOCATIE: Kampen
  PERIODE: 2019
  OPDRACHTGEVER: Particulier
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Inrichtingsplan

Een landschappelijk inrichtingsplan verbeeldt de nieuwe inrichting van het erf. Op basis van historische kaarten, de natuurlijke ondergrond en het beleid van de overheid wordt de plek geanalyseerd. Vervolgens vind er op locatie een gesprek met de eigenaar plaats over de wensen en mogelijkheden waarna deze worden uitgewerkt in een tekening van de nieuwe situatie met de positie van de bebouwing, verharding (terras, ontsluiting, parkeren) en groene elementen (hagen, singels, bomen en heesters) met een soorten indicatie. Afhankelijk van de vereisten van de gemeente varieert de mate van uitwerking van het inrichtingsplan. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente waarbij zij deze beoordeelt.

GROENE COULISSE

Waar de meeste KGO plannen bestaan uit het aanplanten van boomgaarden, hagen en erfbosjes om het erf dichter te maken, is in dit plan juist gekozen om aan te sluiten bij het open landschap. In het ontwerp wordt het oude slotenpatroon teruggebracht (deels gebaseerd op de historische locatie) om zo het contrast tussen de hogere rivierduinen en lagere rivierkom beter te beleven. De rietzones werken als coulisse waarbij hoeken van kavels worden geaccentueerd met kleine moerasbosjes.

Bomen langs de slootjes staan verspreid waardoor diepte ontstaat. Bosjes zijn daarbij zo gepositioneerd dat het zicht vanaf de weg open blijft, maar op het erf zelf op essentiële plekken privacy ontstaat. Langs de grotere bebouwingsmassa komt een elzensingel die deze bebouwing afschermt.

UITWERKING OP MAAT

Aanvullend op het ontwerp wordt afhankelijk van de gemeente of complexiteit van de ontwikkeling het inrichtingsplan verder uitgewerkt. In dit project was er de vraag voor het verder uitwerken van de profielen en beplanting. Deze doorsnedes uit verschillende plekken in het plangebied, geven inzicht in de maatvoering van de verschillende landschapselementen. Opwerking van de profielen tot aantrekkelijke beelden, maakt dat deze leesbaar worden. De beplanting is uitgewerkt door soorten en percentages aan te geven.

Naast het inrichtingsplan hebben wij ook de architectuur van de woning en paardenstal gedaan.

Inspiratiebrochure aanvragen

LANDSCHAPPELIJK INRICHTINGSPLAN KAMPEN

Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_visie
 • LOCATIE: Kampen

 • PERIODE: 2019

 • THEMA: Landschap

 • OPDRACHTGEVER: Particulier

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Landschappelijk inrichtingsplan

Een landschappelijk inrichtingsplan verbeeldt de nieuwe inrichting van het erf. Op basis van historische kaarten, de natuurlijke ondergrond en het beleid van de overheid wordt de plek geanalyseerd. Vervolgens vind er op locatie een gesprek met de eigenaar plaats over de wensen en mogelijkheden waarna deze worden uitgewerkt in een tekening van de nieuwe situatie met de positie van de bebouwing, verharding (terras, ontsluiting, parkeren) en groene elementen (hagen, singels, bomen en heesters) met een soorten indicatie. Afhankelijk van de vereisten van de gemeente varieert de mate van uitwerking van het inrichtingsplan. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente waarbij zij deze beoordeelt.

GROENE COULISSE

Waar de meeste KGO plannen bestaan uit het aanplanten van boomgaarden, hagen en erfbosjes om het erf dichter te maken, is in dit plan juist gekozen om aan te sluiten bij het open landschap. In het ontwerp wordt het oude slotenpatroon teruggebracht (deels gebaseerd op de historische locatie) om zo het contrast tussen de hogere rivierduinen en lagere rivierkom beter te beleven. De rietzones werken als coulisse waarbij hoeken van kavels worden geaccentueerd met kleine moerasbosjes. Bomen langs de slootjes staan verspreid waardoor diepte ontstaat. Bosjes zijn daarbij zo gepositioneerd dat het zicht vanaf de weg open blijft, maar op het erf zelf op essentiële plekken privacy ontstaat. Langs de grotere bebouwingsmassa komt een elzensingel die deze bebouwing afschermt.

UITWERKING OP MAAT

Aanvullend op het ontwerp wordt afhankelijk van de gemeente of complexiteit van de ontwikkeling het inrichtingsplan verder uitgewerkt. In dit project was er de vraag voor het verder uitwerken van de profielen en beplanting. Deze doorsnedes uit verschillende plekken in het plangebied, geven inzicht in de maatvoering van de verschillende landschapselementen. Opwerking van de profielen tot aantrekkelijke beelden, maakt dat deze leesbaar worden. De beplanting is uitgewerkt door soorten en percentages aan te geven.

 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_visie
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_visie
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_toelichting
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel 1
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel 2
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_beplanting
 • Landschappelijk inrichtingsplan Kampen_profiel 3
Inspiratiebrochure aanvragen