• Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_analyse
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_schetsontwerp
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_ontwerp
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Typologie
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Beplantingsplan
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Randvoorwaarden
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Inrichtingsplan
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_bovenaanzicht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Sfeer
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Stuwaanzicht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Vogelvlucht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Vrijstaande woning
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Wateraanzicht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Wateraanzicht avond
 • BEELDKWALITEIT PARK’T HOLT DALFSEN

 • LOCATIE: Dalfsen
  PERIODE: 2018-2020
  OPDRACHTGEVER: Bouwbedrijf van Pijkeren
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Aan de voet van de Stuw bij Vilsteren ligt de voormalig camping Bosvreugd. Op deze prachtige locatie wordt een oude vervallen camping getransformeerd in een hoogwaardig park waarbinnen 15 recreatiewoningen opgaan in het landschap. In opdracht van Bouwbedrijf van Pijkeren heeft The Citadel Company een Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor zowel de bebouwing als de inrichting van het park. Door deze integrale benadering ontstaat één sterk plan met een duidelijke eenheid die uit is gedacht van de positie van de woning tot aan de detaillering van de straat.

ZICHTBAAR CONTRAST

De camping is gelegen in het rivierduinlandschap met zijn kenmerkende microreliëf, maar ook deels in het uiterwaardenlandchap. Dit contrast tussen open en gesloten wordt in het nieuwe ontwerp teruggebracht. Om de landschapskarakteristiek op deze plek te versterken is ervoor gekozen om het ‘voorterrein’ open te laten waardoor de glooiende rivierduinen weer zichtbaar worden. Het ‘achter terrein’ vormt de beplanting op de stuw. Dit terrein is meer gesloten door de vele bomen en beplanting. Ecologisch niet waardevol naaldhout is daarbij gekapt en vervangen door de aanplant van nieuwe gebiedseigen soorten bomen en heesters.

PARKACHTIG SILHOUET MET EENHEID

De kenmerkende eenheid van het parkachtig silhouet staat centraal in het plan. Er is daarom gekozen voor lange lijnen met robuuste beplantingsstructuren. Aan de formele zijde langs de rand van het park worden de kavels afgekaderd door een robuuste haag. Zo ontstaat er een formele route richting de stuw en wordt verrommeling in beeld voorkomen. Richting de Vecht opent het profiel met de hagen waardoor er vrij zicht is op de stuw en uiterwaarden. Op het terrein zelf worden de paden begeleid door losse minder hoge hagen. Het historische pad dat over het terrein loopt en oorspronkelijk naar de stuw leidde, ontsluit het plangebied. De kavels worden met struweel omkadert zodat er een schakering aan ruimtes ontstaat die bijdraagt aan de beleving van het bos.

NATUURLIJK MET EEN HEDENDAAGSE UITSTRALING

Vanwege de bijzondere ligging aan de Vecht is het architectonische ambitieniveau voor de recreatiewoningen hoog. De uitwerking van de objecten staan in het teken van “eerlijk & natuurlijk” materiaal- en kleurgebruik waardoor zij opgaan in hun omgeving. Er wordt daarbij aangestuurd op een hedendaagse uitstraling. De positie van de woningen verdraaien ten opzichte van elkaar afhankelijk van de ondergrond en privacy. De woningen worden gebouwd op diverse hoogtes met een veranda of terras gekoppeld aan de woning, waardoor de beleving van de hoogteverschillen wordt versterkt. In de vormgeving van de woning is er net als in de opzet van het terrein een duidelijk contrast tussen de openzijde aan de Vecht en de besloten hoge zijde van het bos op de rivierduin. Dit betekend dat de gevel die georiënteerd is op de Vecht open is van karakter en uit een grote glaspui bestaat. De zijde richting het bos op de rivierduin is juist gesloten en wordt vormgegeven met beperkte gevelopeningen.

Meer weten over de architectuur van dit project? Klik hier!

Inspiratiebrochure aanvragen

BEELDKWALITEIT PARK’T HOLT DALFSEN

Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_schetsontwerp
 • LOCATIE: Dalfsen
 • PERIODE: 2018-2020

 • THEMA: Recreatie

 • OPDRACHTGEVER: Bouwbedrijf van Pijkeren

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Beeldkwaliteitsplan

Aan de voet van de Stuw bij Vilsteren ligt de voormalig camping Bosvreugd. Op deze prachtige locatie wordt een oude vervallen camping getransformeerd in een hoogwaardig park waarbinnen 15 recreatiewoningen opgaan in het landschap. In opdracht van Bouwbedrijf van Pijkeren heeft The Citadel Company een Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor zowel de bebouwing als de inrichting van het park. Door deze integrale benadering ontstaat één sterk plan met een duidelijke eenheid die uit is gedacht van de positie van de woning tot aan de detaillering van de straat.

ZICHTBAAR CONTRAST

De camping is gelegen in het rivierduinlandschap met zijn kenmerkende microreliëf, maar ook deels in het uiterwaardenlandchap. Dit contrast tussen open en gesloten wordt in het nieuwe ontwerp teruggebracht. Om de landschapskarakteristiek op deze plek te versterken is ervoor gekozen om het ‘voorterrein’ open te laten waardoor de glooiende rivierduinen weer zichtbaar worden. Het ‘achter terrein’ vormt de beplanting op de stuw. Dit terrein is meer gesloten door de vele bomen en beplanting. Ecologisch niet waardevol naaldhout is daarbij gekapt en vervangen door de aanplant van nieuwe gebiedseigen soorten bomen en heesters.

PARKACHTIG SILHOUET MET EENHEID

De kenmerkende eenheid van het parkachtig silhouet staat centraal in het plan. Er is daarom gekozen voor lange lijnen met robuuste beplantingsstructuren. Aan de formele zijde langs de rand van het park worden de kavels afgekaderd door een robuuste haag. Zo ontstaat er een formele route richting de stuw en wordt verrommeling in beeld voorkomen. Richting de Vecht opent het profiel met de hagen waardoor er vrij zicht is op de stuw en uiterwaarden. Op het terrein zelf worden de paden begeleid door losse minder hoge hagen. Het historische pad dat over het terrein loopt en oorspronkelijk naar de stuw leidde, ontsluit het plangebied. De kavels worden met struweel omkadert zodat er een schakering aan ruimtes ontstaat die bijdraagt aan de beleving van het bos.

NATUURLIJK MET EEN HEDENDAAGSE UITSTRALING

Vanwege de bijzondere ligging aan de Vecht is het architectonische ambitieniveau voor de recreatiewoningen hoog. De uitwerking van de objecten staan in het teken van “eerlijk & natuurlijk” materiaal- en kleurgebruik waardoor zij opgaan in hun omgeving. Er wordt daarbij aangestuurd op een hedendaagse uitstraling. De positie van de woningen verdraaien ten opzichte van elkaar afhankelijk van de ondergrond en privacy. De woningen worden gebouwd op diverse hoogtes met een veranda of terras gekoppeld aan de woning, waardoor de beleving van de hoogteverschillen wordt versterkt. In de vormgeving van de woning is er net als in de opzet van het terrein een duidelijk contrast tussen de openzijde aan de Vecht en de besloten hoge zijde van het bos op de rivierduin. Dit betekend dat de gevel die georiënteerd is op de Vecht open is van karakter en uit een grote glaspui bestaat. De zijde richting het bos op de rivierduin is juist gesloten en wordt vormgegeven met beperkte gevelopeningen.

Meer weten over de architectuur van dit project? Klik hier!

 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_analyse
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_schetsontwerp
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_ontwerp
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Typologie
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Beplantingsplan
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Randvoorwaarden
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Inrichtingsplan
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_bovenaanzicht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Sfeer
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Stuwaanzicht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Vogelvlucht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Vrijstaande woning
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Wateraanzicht
 • Beeldkwaliteit Park't Holt Dalfsen_Wateraanzicht avond
Inspiratiebrochure aanvragen