Project omschrijving

 • Landschappelijk inrichtingsplan Zwolle_nieuwe situatie
 • Landschappelijk inrichtingsplan Zwolle_Vogelvlucht
 • LANDSCHAPPELIJK INRICHTINGSPLAN ZWOLLE

 • LOCATIE: Zwolle
  PERIODE: 2019
  OPDRACHTGEVER: Particulier
  UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Landschappelijk inrichtingsplan

Een landschappelijk inrichtingsplan verbeeldt de nieuwe inrichting van het erf. Op basis van historische kaarten, de natuurlijke ondergrond en het beleid van de overheid wordt de plek geanalyseerd. Vervolgens vind er op locatie een gesprek met de eigenaar plaats over de wensen en mogelijkheden waarna deze worden uitgewerkt in een tekening van de nieuwe situatie met de positie van de bebouwing, verharding (terras, ontsluiting, parkeren) en groene elementen (hagen, singels, bomen en heesters) met een soorten indicatie. Afhankelijk van de vereisten van de gemeente varieert de mate van uitwerking van het inrichtingsplan. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente waarbij zij deze beoordeelt.

WONEN ONDER AAN DE DIJK

Waar de meeste KGO plannen bestaan uit “platte” tekeningen is er op deze locatie ook een sfeervolle handschets in 3D gemaakt. Zo krijgt de eigenaar, gemeente maar ook de potentiële koper een goed beeld van de ligging en sfeer van het erf in het landschap. Het oorspronkelijke erf lag aan beide zijde van de weg. Na bedrijfsbeëindiging werden de schuren onder aan de dijk gesloopt om plaats te maken voor een aantal los in het landschap gesitueerde woningen. De meest karakteristiek schuur aan de dijk zal daarbij worden behouden en omgebouwd tot woning.

Inspiratiebrochure aanvragen

LANDSCHAPPELIJK INRICHTINGSPLAN ZWOLLE

Landschappelijk inrichtingsplan Zwolle_Vogelvlucht
 • LOCATIE: Zwolle

 • PERIODE: 2019

 • THEMA: Landschap

 • OPDRACHTGEVER: Particulier

 • UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Landschappelijk inrichtingsplan

Een landschappelijk inrichtingsplan verbeeldt de nieuwe inrichting van het erf. Op basis van historische kaarten, de natuurlijke ondergrond en het beleid van de overheid wordt de plek geanalyseerd. Vervolgens vind er op locatie een gesprek met de eigenaar plaats over de wensen en mogelijkheden waarna deze worden uitgewerkt in een tekening van de nieuwe situatie met de positie van de bebouwing, verharding (terras, ontsluiting, parkeren) en groene elementen (hagen, singels, bomen en heesters) met een soorten indicatie. Afhankelijk van de vereisten van de gemeente varieert de mate van uitwerking van het inrichtingsplan. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente waarbij zij deze beoordeelt.

WONEN ONDER AAN DE DIJK

Waar de meeste KGO plannen bestaan uit “platte” tekeningen is er op deze locatie ook een sfeervolle handschets in 3D gemaakt. Zo krijgt de eigenaar, gemeente maar ook de potentiële koper een goed beeld van de ligging en sfeer van het erf in het landschap. Het oorspronkelijke erf lag aan beide zijde van de weg. Na bedrijfsbeëindiging werden de schuren onder aan de dijk gesloopt om plaats te maken voor een aantal los in het landschap gesitueerde woningen. De meest karakteristiek schuur aan de dijk zal daarbij worden behouden en omgebouwd tot woning.

 • Landschappelijk inrichtingsplan Zwolle_nieuwe situatie
 • Landschappelijk inrichtingsplan Zwolle_Vogelvlucht
Inspiratiebrochure aanvragen